Wygląd Świętokrzyskiej jest zależny od nas, trwają konsultacje

Wygląd Świętokrzyskiej jest zależny od nas, trwają konsultacje
fot. UM

Szpalery drzew, eleganckie żywopłoty lub kępy krzewów i kwiatów – tak może wyglądać ulica Świętokrzyska i pl. Powstańców Warszawy. Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące zieleni ulicznej na tej reprezentacyjnej ulicy Śródmieścia.

Nowa zieleń pojawi się na ul. Świętokrzyskiej (od ul. M. Kopernika do ronda ONZ) oraz na pl. Powstańców Warszawy. Te miejsca zmieniły się nie do poznania po zakończeniu  budowy II linii metra – przestrzeń została uporządkowana, więcej miejsca przeznaczono dla pieszych i rowerzystów, pojawiła się mała architektura, drzewa i krzewy. Teraz, dzięki realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego, na ul. Świętokrzyskiej i pl. Powstańców Warszawy przybędzie zieleni ulicznej. Aby jak najlepiej spełnić oczekiwania mieszkańców w stosunku do tak ważnej ulicy w centrum miasta, nasadzenia poprzedzą konsultacje społeczne.

Podstawą konsultacji są dwa warianty aranżacji zieleni, przygotowane przez zespół projektowy RS Architektura. Obie propozycje mają wspólne założenie, którym jest dosadzenie drzew na odcinku od ul. M. Kopernika do Ronda ONZ. Koncepcje różnią się aranżacją zieleni niskiej oraz małej infrastruktury. Jeden wariant to rozwiązanie w stylistyce formalnej, z krzewami kształtowanymi w formie żywopłotów. Drugi jest propozycją bardziej swobodną, z wykorzystaniem większej liczby gatunków kwitnących i roślin płożących. Projekt Placu Powstańców zakłada utworzenie mozaikowej łąki kwietnej. Pierwszy wariant zakłada niskie krzewy, drugi zlokalizowanie drzew w dwóch szpalerach, a trzeci drzew w grupach. Ostateczny kształt projektu będzie wynikiem rozmów z mieszkańcami oraz uzgodnień z gestorami sieci podziemnych, którzy wskażą którym miejscu można bez obaw o podziemne instalacje posadzić drzewa i krzewy.

Konsultacje projektu składają się z kilku etapów i potrwają do 28 czerwca. W tym czasie odbędzie się debata o zieleni przyulicznej, warsztaty projektowe nad koncepcjami zagospodarowania oraz konsultacje uliczne. Zieleń zostanie posadzona w gruncie, dlatego będą również warsztaty dotyczące sposobu wykorzystania donic stojących dziś na chodnikach. A 6 czerwca na ul. Świętokrzyskiej odbędzie się zielony happening.

Nad całym procesem konsultacji społecznych czuwa Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji, projekty i wizualizacje są na stroniehttp://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/zielona-swietokrzyska.

Jak wziąć udział?

Na debacie o zieleni w mieście połączonej z prezentacją koncepcji:

  • 9 czerwca (czwartek) godz. 18.00 – 20.00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Na warsztatach projektowych:

  • 17 czerwca (piątek), godz.18.00-21.00, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25
  • 23 czerwca (czwartek), godz. 17.00-20.00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Na warsztatach recyclingu donic:

  • 13 czerwca, (poniedziałek) godz. 17.00-20.00, Muzeum Sztuki Nowoczesnej – warsztaty projektowe dla studentów kierunków projektowych, obowiązują zapisy
  • 25 czerwca, (sobota), godz.13.00-16.00, pl. Powstańców Warszawy

Lub przesyłając swoje uwagi mailowo: zielonaswietokrzyska@zdm.waw.pl

Szukajcie też namiotu konsultacyjnego na ulicy Świętokrzyskiej!

  • 10 czerwca, pt. godz. 12.00-15.00
  • 16 czerwca, czw. godz. 16.00-19.00
  • 17 czerwca, pt. godz. 12.00-15.00
  • 23 czerwca, czw. godz. 11.00-14.00
  • 27 czerwca, pon. godz.11.00-14.00

Konsultacje trwają do 28 czerwca 2016 r.

Grzybu

Komentarze