Wybory parlamentarne 2015 – Dla przyjezdnych: jak głosować w Warszawie?

Wybory parlamentarne 2015 - głosowanie korespondencyjne

Wielu z was nie jest w stanie pojechać w swoje rodzinne strony zagłosować z powodu pracy i szkoły, jednak jest sposób by oddać głos w Warszawie, bez konieczności wyjeżdżania z miasta.

Kto może zostać wpisany do rejestru?

Co do zasady, wpis do rejestru dokonywany jest z urzędu. Dotyczy to tych wyborców, którzy są obywatelami polskimi i zameldowani są na obszarze danego kręgu wyborczego na pobyt stały.

W przypadku osób, które stale zamieszkują na obszarze gminy, ale bez zameldowania na pobyt stały, mogą zostać wpisani do rejestru wyborców danej gminy, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców

Wniosek o wpis do rejestru wyborców powinien zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • imię ojca;
  • datę urodzenia;
  • numer PESEL,
  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo oraz adres stałego zamieszkania w Polsce.

Jeżeli nie złożymy wniosku, a nasz adres zameldowania jest inny niż adres stałego zamieszkania, to zostaniemy ujęci w spisie wyborców w gminie miejsca zameldowania. Będzie wiązało się to z koniecznością podróży do tej gminy, jeżeli będziemy chcieli zagłosować w wyborach.

Decyzja o wpisaniu na listę

Decyzja o tym, czy wnioskodawca zostanie wpisany do rejestru wyborców powinna zapaść do 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Ale zazwyczaj jest to tego samego dnia.

WNIOSEK JEST TUTAJ

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze