Wznowiono wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Z powodu epidemii koronawirusa rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostało czasowo wstrzymane. Teraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy wznawia pracę. Kontakt z przedsiębiorcami będzie prowadzony przede wszystkim elektronicznie.

W pierwszym etapie pandemii rozpatrywanie wniosków umożliwiających przedsiębiorcom sprzedaż alkoholu zostało zawieszone. Teraz procedura ich rozpatrywania została zaktualizowana, podobnie jak harmonogram posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dla poprawy przepływu informacji z przedsiębiorcami będą mogli oni wskazać do kontaktu numer telefonu, a także adres poczty elektronicznej. To właśnie na adres e-mail będą mogły zostać wysłane wezwania, zawiadomienia czy informacje o etapie postępowania, a także protokół sporządzony podczas oględzin.

Przypominamy także, że przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których ważność się kończy, mogą w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego złożyć wniosek o zmianę (wydłużenie) posiadanych zezwoleń na okres maksymalnie do 4 września 2020 r. Termin zezwolenia zostanie wydłużony pod warunkiem, że w dniu wydania decyzji zmieniającej, zezwolenie będące przedmiotem postępowania nie wygasło.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze