Statystyki UM: warszawiaków ciągle przybywa, ale ślubów znowu mniej

Statystyki UM: warszawiaków ciągle przybywa, ale ślubów znowu mniej

Warszawiacy wciąż pozostają tradycjonalistami jeśli chodzi o wybór imion dla swoich dzieci. Rok 2015 był kolejnym, w którym najpopularniejszymi imieniem żeńskim była Zofia, a męskim Jan. W minionym roku rzadziej zawierano małżeństwa, natomiast jeśli już to chętnie urządzano tę ceremonię w plenerze.

Najpopularniejsze imiona
Zofia (535) od lat pozostaje niekwestionowanym liderem warszawskiego rankingu popularności imion. W liczbie nadań wyprzedza ona Zuzannę (506), która w tym roku była popularniejsza od Julii (486). Na kolejnych miejscach znalazła się Hanna (441), Alicja (434), Maria (409), Maja (405), Natalia (401). Czołową dziesiątkę najpopularniejszych imion żeńskich zamykają małe warszawianki na literę „a”: Aleksandra (371) i Amelia (336).

Nowo narodzeni warszawiacy to przede wszystkim Janowie (677). To imię od ponad czterech lat pozostaje najchętniej wybieranym. Niezmiennie popularne pozostają również imiona Antoni (558), Jakub (471), Aleksander (418) oraz Franciszek (411). Na dalszych miejscach uplasowali się Adam (399), Filip (343), Stanisław (334), Szymon (329) oraz Mikołaj (320).

Choć warszawscy rodzice pozostają tradycjonalistami w wyborze imion dla swoich dzieci, to w dorosłym życiu ich posiadacze często decydują się na ich zmianę. Obserwujemy systematyczny wzrost liczb wydanych decyzji o zmianie imion oraz nazwisk. W 2015 roku były to 2338 decyzje, w 2014 roku – 1760, a w 2013 – 1719.

Śluby w Warszawie
W stolicy utrzymuje się trend spadkowy jeśli chodzi o liczbę zawieranych małżeństw. W ubiegłym roku młode pary stanęły na ślubnym kobiercu 6557 razy. To spadek liczby małżeństw zawieranych zarówno przed urzędnikiem stanu cywilnego, jak i przed kapłanem o 274 w porównaniu z rokiem 2014 (6831). W 2013 ślubów było 6965. Najwięcej ceremonii w 2015 roku zawieranych było w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Warszawiacy chętnie korzystali również z nowej możliwości zawierania małżeństw poza USC. W 2015 roku odbyły się 171 takich ceremonii. Nowożeńcy jako miejsce uroczystości najczęściej wybierali Łazienki Królewskie, ogrody Pałacu Wilanowskiego, Pałac Zamoyskich przy ul. Foksal czy Zamek Królewski.

W 2015 roku do aktów małżeństwa wpisano również 3689 adnotacje o rozwodach, separacjach lub unieważnieniu małżeństwa.

Liczba mieszkańców stolicy
31 grudnia 2015 roku w stolicy zameldowanych na pobyt stały zameldowanych było 1 630 144 mieszkańców. Oznacza to, że obecnie w Warszawie na stałe zamieszkuje o 4501 osób (1 625 643) więcej niż w 2014 roku i aż o 10 511 więcej niż w sylwestra 2013 roku.

W sylwestra pobytem czasowym w Warszawie legitymowało się 49 566 osób, o mniej 2843 niż rok wcześniej (2014 r. – 52 409) i o 3710 niż dwa lata wcześniej (2013 r. – 53 276).

W minionym roku w stolicy spadła również liczba cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały i czasowy. 31 grudnia 2015 roku zamieszkiwało w Warszawie 22 505 obcokrajowców, w sylwestra 2014 roku było ich 23 899, natomiast w 2013 – 23 025.

Z danych Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy wynika, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w Warszawie na świat przyszło 35 546 dzieci. Oznacza to wzrost liczby narodzin o 933 (34 613) względem roku 2014 i o 3111 (32 435) względem 2013.

Od 1 stycznia 2016 roku wszystkie dzieci urodzone w Warszawie otrzymują od Prezydent Miasta pamiątkowe body. Podczas rejestracji dziecka we wszystkich warszawskich Urzędu Stanu Cywilnego na rodziców oprócz aktu urodzenia czeka prezent dla dziecka – body oraz gratulacje podpisane przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

W stołecznym USC w ubiegłym roku wystawiono także 19 778 aktów zgonu, o 160 więcej niż w roku 2014 (19 618), a o 206 mniej niż 2013 (19 984).

źródło: um.warszawa.pl
Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze