6. Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier

Możesz! Pewnie, że Możesz! Każdy może… Wystarczy tylko chcieć i naprawdę Możesz! włączyć się w 6. Warszawski Festiwal Kultury bez Barier. Festiwal odbędzie się w dniach 28 września – 7 października 2018 roku i w weekend 12 – 14 października 2018 roku. Hasło tegorocznej edycji to tylko jedno, nie pozostawiające wątpliwości słowo: Możesz!

Z hasłem tym autorzy zwracają się do wszystkich chcących nasycać zwyczajność przebłyskami święta. Ważne żeby ci, którzy kulturę tworzą, uwierzyli, że mogą ją kierować do jak największej liczby odbiorców, a ci, do których ta oferta jest adresowana, dali się przekonać, że naprawdę mogą z niej korzystać. WFKBB jest, jak zawsze, wielkim świętem dostępnej kultury, dostępnej dla naprawdę każdego. Bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności lub jej brak, sytuację rodzinną, możliwości ekonomiczne, miejsce zamieszkania, pochodzenie, wiek i płeć każdy może znaleźć coś dla siebie.

Kina, teatry, galerie, muzea i wszystkie inne miejsca festiwalowych wydarzeń czekają z wartościową i bogatą ofertą odpowiednio dostosowanych pokazów filmowych, spektakli, wystaw, warsztatów, spotkań i spacerów. Wierzymy, że 6. WFKBB może stać się, podobnie, jak w latach ubiegłych, wydarzeniem integrującym polskie społeczeństwo i uwrażliwiającym na potrzeby osób wykluczanych. 6. WFKBB, postrzegany przez pryzmat nowości i liczb, prezentuje się znakomicie. Zupełnie nowe propozycje to między innymi Maraton grozy w kinie Elektronik, czyli nowa, nieco straszna, twarz Festiwalu Filmowego „Przejścia”, Dzień Głuchych, sekcje dla obcokrajowców i dla rodzin, w przypadku wielu wydarzeń możliwość dopasowania terminu do preferencji grupy oraz kodowanie z UKE, czyli nauka programowania dla najmłodszych. 6. WFKBB w liczbach to 17 miast w Polsce, blisko 80 zaangażowanych instytucji kultury i oferta ponad 250 wydarzeń!

Patronaty honorowe: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, PFRON, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

www.wfkbb.pl

Grzybu

Komentarze