Tak będą wyglądać przejścia podziemne przy Dworcu Centalnym

Tak będą wyglądać przejścia podziemne przy Dworcu Centalnym
fot. ZDM

Przejścia podziemne przy Dworcu Centralnym zostaną przebudowane. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił postępowanie, którego celem jest wybór podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie prac. Będzie on też zarządzał przejściami podziemnymi.

Postępowanie dotyczy przebudowy i eksploatacji przejść podziemnych w pasie drogowym Al. Jerozolimskich, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Centralna: pod Rondem Czterdziestolatka, pod ul. Emilii Plater i pomiędzy dworcem a budynkiem LIM (Marriott). Z podmiotem wyłonionym w postępowaniu zostanie zawarta umowa w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przyszły wykonawca zostanie wybrany w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Zadanie było już wcześniej objęte postępowaniem, jednak z powodów formalnych zostało ono unieważnione.

Wykonawca wybrany w postępowaniu będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zespołu przejść. Stanowią one część podziemi obsługujących komunikacyjnie podróżnych korzystających z dworca kolejowego. To łącznie ponad 9 tys. m2 powierzchni. W obrębie obiektów mogą być zlokalizowane powierzchnie komercyjne z przeznaczeniem na cele usługowe, handlowe i gastronomiczne oraz nośniki reklamowe.

Zadaniem podmiotu wybranego w postępowaniu będzie przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych remontu przejść, zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy Stanu Technicznego obiektów; a także projektów wykonawczych dotyczących modernizacji obiektów w zakresie określonym w koncepcji architektonicznej. Zadanie zakłada również wykonanie robót remontowych elementów konstrukcyjnych i instalacji stanowiących wyposażenie poszczególnych obiektów (instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne), oraz modernizację wnętrz przejść podziemnych, zgodnie z przygotowanymi wcześniej projektami. W założeniu, przebudowa przejść ma podnieść standard obiektów. Prace mają objąć m.in. posadzki, sufity podwieszone wraz z oświetleniem, ściany, wyposażenie i wystrój toalet.

Drugim ważnym zadaniem będzie kompleksowe zarządzenie przejściami podziemnymi w czasie trwania umowy. Okres ten to 30 lat (360 miesięcy). Wszystkie prace budowlane powinny zakończyć się w ciągu trzech lat od podpisania umowy.

Uzupełnieniem zmodernizowanych przejść podziemnych w rejonie Ronda Czterdziestolatka będą przejścia naziemne przez skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i Jana Pawła II.

Dokumenty w postępowaniu można składać do 9 czerwca do godz. 10.00. Planowany termin zakończenia postępowania to 30 września 2017 r. Spodziewamy się, że przebudowa przejść mogłaby się rozpocząć w przyszłym roku.

Grzybu

Komentarze