BUTOHPOLIS. V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh

JESTEŚMY BUTOH. BUTOH JEST WSZĘDZIE!
BUTOHPOLIS. V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh
13-23 kwietnia 2023, Warszawa
UWAGA! Różne miejsca prezentacji!
PROGRAM (szczegółowe opisy wkrótce):
13 kwietnia (czwartek), godz. 19.00, Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9
“I WILL – Foreign Portret”, Will Lopes (Brazylia/Austria)
SZCZEGÓŁY
https://fb.me/e/2RDYvnhKT
20 kwietnia (czwartek), godz. 19.00, Otwarta Kolonia/Wolskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 15
“Dandelion. Wieczne serce” Magdalena Jakubów
“Unmasking” Anna Juniewicz
“oto ciało MOJE” Anna Chudzik-Pawlik (performance art)
oraz krótkometrażowe filmy butoh:
Rafael Hernandez Ramos (Meksyk), Katarzyna Orowiecka, Anna Juniewicz
SZCZEGÓŁY
https://fb.me/e/BHr88FAo
21 kwietnia (piątek), Centrum Teatru i Tańca Zawirowania, godz. 19.00, ul. Bruna 9
“Medea Fiam” Elisabeth Damour (Francja)
“Wojny. Święta krew Śniących” Sylwia Hanff
“O kompozycji”: część I “Kompozytorzy” (film), część II “Wdzięk”, Thomas A. Bradley (Australia/Francja)
Rozmowę z Thomasem A. Bradleyem poprowadzi Justyna Stanisławska
SZCZEGÓŁY
https://fb.me/e/2hLLuUEDz
22 kwietnia (sobota), Teatr Akt, GODZ. 18.00 (!), ul. Łaziebna 9
“Kuroshio” Hu Chia (Taiwan) & Katarzyna Karpowicz (muzyka, koto live)
“Tańcząc ku korzeniom”, teatr naturalny: Anna Ługowska i Katarzyna Markowska, Marek Kowalski, Bartosz Ługowski (muzyka)
“Krwawy księżyc” Agata Sokół
“LifeLocation” Joanna Sarnecka
SZCZEGÓŁY
https://fb.me/e/40DdsNPE2
23 kwietnia (niedziela), Teatr Akt, godz. 12.00, ul. Łaziebna 9
Warsztaty (płatne, szczegóły wkrótce)
“Butoh i sztuki walki Taiwanu” Hu Chia (2,5 h)
“Ankoku butoh” Thomas A. Bradley (2,5 h)
SZCZEGÓŁY
https://fb.me/e/2ghn3lO0o
BILETY: Festiwal organizowany jest dzięki determinacji oraz wzajemnej pomocy – bez dotacji zewnętrznych. Wesprzyjcie naszych artystów empatycznymi cegiełkami dowolnej wielkości wrzucając je (znaczy gotówkę;)) do przygotowanych pudełek. Dziękujemy
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie “Akademia Umiejętności Społecznych”
Teatr Limen Butoh
Zespół organizacyjny: Sylwia Hanff (dyr. Artystyczna), Marek Kowalski, Magdalena Jakubów, Agata Sokół, Justyna Stanisławska, Anna Chudzik-Pawlik, Anna Juniewicz
PARTNERZY
Teatr Akt
Centrum Teatru i Tańca Zawirowania
Austriackie Forum Kultury
Wolskie Centrum Kultury
PATRONI MEDIALNI
Strona Tańca
taniecsubiektywnie.pl
Kwartalnik Taniec
Fundacja Performa
WSPARCIE MEDIALNE
Portal taniecpolska.pl
//ENGLISH//
WE ARE BUTOH. BUTOH IS EVERYWHERE!
BUTOHPOLIS. 5th International Butoh Art Festival
13-23 April 2023, Warsaw
ATTENTION! Various locations!
PROGRAM (more details soon):
13th April (Thursday), 7PM, Austrian Culture Forum, 7/9 Próżna Street
“I WILL – Foreign Portret”, Will Lopes (Brasil/Austria)
MORE INFO
https://fb.me/e/2RDYvnhKT
20th April (Thursday), 7PM, Otwarta Kolonia – Wolskie Centrum Kultury, 15 Górczewska Street
“Dandelion. Perennial Heart” Magdalena Jakubów
“Unmasking” Anna Juniewicz
“this is MY BODY” Anna Chudzik-Pawlik (performance art)
and butoh short films:
Rafael Hernandez Ramos (Mexico), Katarzyna Orowiecka, Anna Juniewicz
DETAILS https://fb.me/e/BHr88FAo
21st April (Friday), 7PM, Centrum Teatru i Tańca Zawirowania, ul. Bruna 9
“Medea Fiam” Elisabeth Damour (France)
“Wars. Holy Blood of the Dreamers” Sylwia Hanff
“On Coposition”: part I “composers” (film), part II “Grace”, Thomas A. Bradley (Australia/France)
Conversation with Thomas A. Bradley led by Justyna Stanisławska
DETAILS
https://fb.me/e/2hLLuUEDz
22nd April (Saturday), Teatr Akt, ul. Łaziebna 9
“Kuroshio” Hu Chia (Taiwan) & Katarzyna Karpowicz (koto live)
“Dancing to the roots”, natural theatre: Anna Ługowska i Katarzyna Markowska, Marek Kowalski, Bartosz Ługowski (music)
“Bloody Moon” Agata Sokół
“LifeLocation” Joanna Sarnecka
23rd April (Sunday), Teatr Akt, ul. Łaziebna 9
Workshops (more info about prices soon)
“Butoh & Taiwan martial arts” Hu Chia (2,5 h)
“Ankoku butoh” Thomas A. Bradley (2,5 h)
DETAILS
https://facebook.com/events/s/warsztaty-butohpolis-2023/5438592449576144/
TICKETS: The Festival is organized thanks to determination and mutual help (without subsidies). Support our artists with empathic donations (cash please ;)) to the prepared boxes. Thank you
Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze