Dzień Szabli 2017

Dzień Szabli 2017

W niedzielę 8 października 2017 r. będzie można przenieść się w czasy, gdy o honor i ojczyznę walczono szablą. Goście Dnia Szabli niemal wszystkimi zmysłami poznają tę tak ważną dla Polski i Węgier broń narodową i towarzyszącą jej tradycję: zobaczą, dotkną, posłuchają. Każdy będzie mógł chwycić za szablę, obejrzeć spektakularne pokazy czy wysłuchać wykładów o tematyce szermierczej. Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z inicjatywy Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą. Wstęp wolny.

Dzień Szabli odbędzie się już po raz czwarty. Za każdym razem gromadził rzesze ludzi, stając się nie tylko okazją do ciekawego spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, ale także do poznania polskiej historii i oręża, które miało dla niej niebagatelne znaczenie – szabli. Jednak po co nam, współczesnym, pamiętać o szabli?
− Szabla jako element polskiej, a także węgierskiej kultury, tradycji, tożsamości i historii jest już niemal zapomniana. Istnieje zatem realne zagrożenie bezpowrotnej utraty tej części naszego dziedzictwa. Organizując Dzień Szabli, chcemy o niej przypominać i pragniemy ocalić od zapomnienia zarówno symbolikę i znaczenie szabli dla naszej kultury, jak także i samą sztukę walki. Między innymi takie spotkania jak to są okazją do przekazania oryginalnych, przedwojennych technik następnym pokoleniom – podkreśla Jarosław Buć, główny instruktor Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą.
Spektakularnym punktem programu będzie pokaz musztry konnej oraz władania szablą i lancą w wykonaniu Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. J. H. Kozietulskiego. Idealne zgranie jeźdźca i konia to podstawa, a ścinanie w ruchu łóz, wykonanie cięć na arbuzach czy posługiwanie się lancą, to naprawdę wielka sztuka, a do tego niezwykle widowiskowa.
Szabla to przede wszystkim ruch i działanie, dlatego też każdy uczestnik, i dorosły i dziecko, będzie mógł wziąć udział w warsztatach. To okazja by chwycić za szablę, przyjąć szermierczą postawę i pod opieką instruktora wykonać swoje pierwsze cięcia czy zasłony.

Ważnym punktem wydarzenia będzie polska premiera filmu dokumentalnego „Geniusz” na temat László Borsodyego, głównego fechmistrza Instytutu im. Miklósa Toldiego oraz autora słynnego systemu Borsodyego, nazywanego później nowoczesnym stylem węgierskim. Dorobkiem tego wielkiego fechmistrza jest wychowanie 18 mistrzów olimpijskich, 18 mistrzów świata i 15 mistrzów Europy. Co ważniejsze wytrenował on całe pokolenie wysokiej klasy fechmistrzów, którzy kontynuowali jego dzieło. Wśród najważniejszych byli m.in. János Szucs czy János Kevey.

Projekcję filmu poprzedzi spotkanie z Norbertem Mádayem, biografem László Borsodyego, autorem jedynej książki na jego temat oraz współautorem prezentowanego filmu.

Na zakończenie wydarzenia tradycyjnie odbędzie się seria pokazów szermierczych i historycznych zaprezentowana przez uczniów oraz fechmistrzów Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą. Będzie można zobaczyć szablę w rozmaitych kontekstach historycznym, społecznym, ale także artystycznym.

A skąd akcenty węgierskie podczas Dnia Szabli?
− Szabla mocno połączyła Polskę i Węgry. Przywędrowała z Węgier za sprawą króla Stefana Batorego. To właśnie podczas jego krótkiego panowania w XVI wieku doszło do upowszechnienia jej jako oręża polskiej armii, zamiast mieczy. Drugi przykład, z początku XX wieku, polscy wojskowi pobierali nauki u mistrzów Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego, a fechmistrz Instytutu János Kevey trenował polską kadrę narodową zarówno przed jak i po wojnie. Wychował pokolenie szermierzy odnoszących wielkie sukcesy nazywanych przez ówczesne media jego „dziećmi” – przypomina Aleksandra Karp z Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą. I dodaje – I dlatego też wielką wartością Dnia Szabli jest możliwość spotkania z potomkami i Keveya i Pawłowskiego.

Dzień Szabli odbywa się po raz czwarty z inicjatywy Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Magyar Szablyavívó Iskola. Jest współfinansowany ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Patroni honorowi: Minister Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Obrony Narodowej Węgier, Ambasada Węgier w Warszawie, Akademia Sztuki Wojennej, Związek Strzelecki „Strzelec”.

—–

DZIEŃ SZABLI 2017 – PROGRAM: (Uwaga – godziny mogą ulec zmianie!)

14:00 – 14:15 Oficjalne otwarcie (dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego)
14:15 – 14:45 Pokaz musztry konnej oraz posługiwania się szablą i lancą Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. J. H. Kozietulskiego (park Muzeum Wojska Polskiego)
14:45 – 15:30 Warsztaty szermierki szablą – trening podstawowych technik szermierczych pod opieką instruktorów Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą i Magyar Szablyavívó Iskola (dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego)
15:30 – 16:00 Spotkanie ze słynnymi rodzinami szermierczymi – potomkami Jerzego Pawłowskiego i Jánosa Keveya (namiot konferencyjny na dziedzińcu Muzeum, miejsca siedzące)
16:00 – 16:20 László Borsody, geniusz szermierki szablą oraz jego Węgierski Królewski Instytut Wojskowy Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego – Norbert Máday (namiot konferencyjny na dziedzińcu Muzeum, miejsca siedzące)
16:25 – 17:00 Premiera filmu dokumentalnego „Geniusz” przedstawiającego życiorys fechmistrza wszech czasów, który wychował 18 mistrzów olimpijskich, 18 mistrzów świata i 15 mistrzów Europy (namiot konferencyjny na dziedzińcu Muzeum, miejsca siedzące)
17:00 – 18:00 Pokazy szermiercze i historyczne zaprezentowane przez Węgiersko-Polską Szkołę Szermierki Szablą i Węgierską Szkołę Szermierki (Magyar Szablyavívó Iskola) – namiot konferencyjny na dziedzińcu Muzeum, miejsca siedzące

—–

Organizatorzy:

Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą
Szkoła powstała w Polsce w 2012 r. Popularyzuje wiedzę na temat wojskowej szermierki szablą, a także naucza jej według metody Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego. Ten prestiżowy, działający na początku XX wieku ośrodek zajmował się szkoleniem czołowych oficerów. Główny fechmistrz Instytutu, László Borsody, nauczał szermierki w oparciu o autorski system nazywany później nowoczesną szkołą węgierską. Niektórzy wychowankowie Instytutu zajęli się szkoleniem sportowców. Wśród nich był mjr János Kevey, który trenował polską kadrę narodową – zarówno przed, jak i po wojnie. Wychował szermierzy odnoszących wielkie sukcesy m.in. szablistę wszech czasów Jerzego Pawłowskiego. Treningi Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą odbywają się w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, a także w Londynie.

Muzeum Wojska Polskiego
To powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo-historyczne. Muzeum powstało 22 kwietnia 1920 roku, dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był płk Bronisław Gembarzewski. W chwili obecnej w zbiorach muzealnych znajduje się ponad 250 tys. eksponatów. Zgromadzone eksponaty prezentowane są w salach ekspozycji stałej i na licznych wystawach czasowych. Charakter zbiorów oraz wyspecjalizowana kadra pracowników czynią z tej placówki także ważny ośrodek informacyjno-konsultacyjny. Do grona jego współpracowników należą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Muzeum utrzymuje kontakty z pokrewnymi placówkami w kraju i poza jego granicami m.in. za pośrednictwem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowości (IAMAM). Jest także członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM działającego pod patronatem UNESCO.

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Został utworzony w 1991 roku na podstawie Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są: – zapewnianie kombatantom i działaczom antykomunistycznej opozycji, a także ofiarom represji reżimów totalitarnych należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki, – przyznawanie uprawnień ustawowych, – upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze