Jak w Warszawie pomaga się dzikim zwierzętom

Jak w Warszawie pomaga się dzikim zwierzętom
fot. sarenka - pacjentka 'Marysieńki'

Ponad 150 jeży, setka wiewiórek i 50 nietoperzy to tylko część pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”, prowadzonego przez Lasy Miejskie-Warszawa. Połowa z nich wraca do natury. Pomoc ptakom niesie natomiast „Ptasi Azyl” w ogrodzie zoologicznym. W tym roku przyjął już 2000 pacjentów.

W ciągu mijających sześciu miesięcy 2016 roku do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” trafiło 449 zwierząt. W nowoczesnej lecznicy prowadzonej przez Lasy Miejskie-Warszawa schronienie, a także leczenie otrzymały 3 bobry, 45 dzików, jenot, 159 jeży, 15 kun domowych, 16 lisów, 33 sarny, 50 nietoperzy, 101 wiewiórek, 24 zające i 2 piżmaki.

Zwierzęta te trafiały do „Marysieńki” w wyniku wypadków, takich jak kolizje z pojazdami, były odławiane, jak również były dostarczane przez mieszkańców. Te ostatnie przypadki, często są wynikiem niewiedzy ludzi, którzy zabierają małe z chwilowo niepilnowanych gniazd i kryjówek.

Dzięki ograniczeniu kontaktu człowieka z rehabilitowaną zwierzyną, ma ona duże szanse powrotu do naturalnych warunków bytowania. W tym roku 45% osobników, które trafiły do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, po opatrzeniu ran i wyleczeniu schorzeń wróciła do natury. 46 zwierząt w dalszym ciągu przebywa w ośrodku.

Od czasu powstania ośrodka w 2008 roku, kiedy to jeszcze działał w Powsinie na terenie Ogrodu Botanicznego PAN, leczonych w nim było 3803 zwierząt. Wśród nich m.in. gronostaje, krety, łasice, tchórze czy wydry. 56,3% leczonych osobników powróciło do swojego naturalnego środowiska. Najwięcej rehabilitowanych było nietoperzy 1105, jeży 1065 oraz wiewiórek 603.

Dużo pracy mają też pracownicy „Ptasiego Azylu” w warszawskim zoo. Do połowy czerwca ośrodek ten przyjął ponad 2000 skrzydlatych pacjentów. Ptaki trafiają tam dzięki interwencjom Ekopatrolu Straży Miejskiej (tel. 986), a także są bezpośrednio przynoszone przez ludzi. Pamiętać należy jednak by nie stać się ptasim porywaczem. Tutaj można znaleźć kilka praktycznych porad jak tego uniknąć.

Ptaki można dostarczać do Azylu przez całą dobę, do bramy zoo, od strony mostu Gdańskiego, tam zwierzę należy przekazać ochronie. Najbezpieczniejszym sposobem transportu ptaka jest zabezpieczenie go w kartonowym pudełku. Szczególnie w lato należy pamiętać by wykonać w nim kilka dziurek wentylacyjnych. Informacje na temat udzielania pierwszej pomocy ptakom oraz pokarmach odpowiednich podczas tymczasowego przetrzymywania można znaleźć tutaj.

Do ośrodka trafiają przedstawiciele niemal wszystkich gatunków ptaków żyjących w Warszawie i aglomeracji. Rehabilitowane są tu m.in. bociany, drozdy, dzięcioły, gołębie, kaczki, kosy, kruki, mewy, pustułki czy puszczyki.

Pracę Azylu można śledzić w relacjach zamieszczanych na portalu społecznościowym Facebook.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze