Konstytucja dla Europy 1831

Konstytucja dla Europy 1831

W dniu 9 lipca o godzinie 20.45 zapraszamy na Agrykolę w Warszawie (u stóp Zamku Ujazdowskiego) gdzie artyści scen polskich, zrzeszeni w Kole Młodych ZASP przypomną artykuły zapomnianej konstytucji, a ich starsi koledzy zaprezentują inscenizację opartą na wątkach powstania listopadowego.

WSTĘP WOLNY

Wierny swoim tradycjom obywatelskim Związek Artystów Scen Polskich, który dobiega setnej rocznicy swojego powstania, pragnąc włączyć się w aktualną w Europie dyskusję na temat wspólnoty państw zrzeszonych w Unii Europejskiej, zaprasza widowisko historyczne ,,Konstytucja dla Europy 1831”.

Pragniemy przypomnieć opinii publicznej, że marzenia o wspólnej Europie były artykułowane w Polsce od wieków. Polscy ojcowie Europy mają wkład historyczny w budowę aktualnego projektu, który powstał na oczach naszego pokolenia i w tych dniach przeżywa chwilę próby. Naszym zdaniem warto dziś zwrócić szczególną uwagę, myśląc o kształcie Europy, na inspiracje zawarte w projekcie Wojciecha Jastrzębowskiego pt. ,,Konstytucja dla Europy jako ustawa mająca zapobiec wojnom”. W atmosferze grozy i niepokoju, walk toczonych w powstaniu listopadowym, a szczególnie na polu bitwy o Olszynkę Grochowską powstał pacyfistyczny projekt, który przypomina fundamentalny motyw łączenia państw europejskich tj. pokój między narodami. Wiele z pomysłów Wojciecha Jastrzębowskiego zrealizowało się w obecnym kształcie Unii Europejskiej.

Olgierd Łukaszewicz

Prezes ZASP

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Partnerzy: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwa Główne Akt Dawnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Idea, scenariusz i reżyseria: Olgierd Łukaszewicz

Współpraca reżyserska: Andrzej Pawłowski

Oprawa plastyczna: Jerzy Kalina

Muzyka: Janusz Grzywacz

Kostiumy: Elżbieta Radke

Ruch sceniczny: Barbara Sier – Janik i Wacław Gaworczyk

Konsultacja dramaturgiczna: Tomasz Miłkowski

Soliści: Krzysztof Gosztyła, Marek Bałata, Natalia Sikora, Dorota Osińska, Jakub Wocial oraz między innymi: Jarosław Gajewski, Stanisław Biczysko, Olgierd Łukaszewicz, Marcin Kwaśny, Rafał Zawierucha, I Pułk Ułanów Krechowieckich z Federacji Kawalerii Ochotniczej oraz IV Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego.

Widowisko organizowane jest z inicjatywy Związku Artystów Scen Polskich

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze