Kontrole bezpieczeństwa wokół warszawskich szkół

Kontrole bezpieczeństwa wokół warszawskich szkół

Pierwszy dzwonek zabrzmi dopiero za miesiąc, ale strażnicy miejscy już prowadzą kontrole infrastruktury w pobliżu szkół. Funkcjonariusze sprawdzają, czy droga do szkoły będzie bezpieczna. Kontrolami objęto ponad 400 stołecznych placówek oświatowych

Patrole szkolne straży miejskiej sprawdzają otoczenie placówek oświatowych, stan infrastruktury w rejonie szkół oraz dróg znajdujących się w ich pobliżu.

Funkcjonariusze sprawdzają m.in. prawidłowość i czytelność oznakowania drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, widoczność sygnalizacji świetlnej, stan zastosowanych barier ochronnych i wygrodzeń uniemożliwiających bezpośrednie wtargnięcie dziecka na jezdnię.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, nawet tych najdrobniejszych, funkcjonariusze przekazują informacje o konieczności ich usunięcia zarządcom kontrolowanych terenów.

Miejsca, które będą budzić zastrzeżenia, zostaną ponownie skontrolowane. Sprawdzimy czy zastosowano się do naszych zaleceń. W przeszłości nie mieliśmy większych problemów. Praktycznie zawsze stwierdzone przez funkcjonariuszy nieprawidłowości były usuwane bezzwłocznie. Poza tym służymy pomocą szkołom, gdy stwierdzimy np., że oznakowanie drogowe i zastosowane zabezpieczenia są niewystarczające. Wówczas, dbając o bezpieczeństwo najmłodszych, wnioskujemy o dodatkowe oznakowanie – mówi Andrzej Krysik, zastępca naczelnika VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Strażnicy miejscy sprawdzają również tereny bezpośrednio przyległe do obiektów szkolnych, w tym również m.in. stan urządzeń przeznaczonych do gier i zabaw znajdujących się na terenie placówek.

W ostatnich tygodniach kilkakrotnie przez stolicę przeszły gwałtowne burze, dlatego starz nicy zwracają uwagę, czy na terenie szkół nie ma pozostałości po nawałnicach.

„Bezpieczna droga do szkoły” nie kończy się tylko na kontrolach infrastruktury w rejonie szkół. Z pierwszym szkolnym dzwonkiem funkcjonariusze straży miejskiej będą również pomagać bezpiecznie dojść do szkoły uczniom. Strażnicy miejscy będą patrolować  najbardziej uczęszczane i zagrożone zdarzeniami drogowymi przejścia dla pieszych.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze