OC graniczne – na 30 dni – dla obywateli Ukrainy będzie finansowane przez Grupę PZU

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego tj. samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami Unii Europejskiej (w tym obywatele Ukrainy), musi posiadać ubezpieczenie Zielonej Karty (ZK) lub w przypadku jego braku – ubezpieczenie OC graniczne. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe.

Ubezpieczenie graniczne zawiera się co najmniej na 30 dni.

Mając na względzie wsparcie naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy w ostatnim czasie znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, PZU podjął decyzję o sfinansowaniu za nich składki za ubezpieczenie graniczne – zawarte na okres 30 dni.

Wszyscy obywatele Ukrainy, nie posiadający ubezpieczenia Zielonej Karty, przekraczając granice RP począwszy od dzisiaj, tj. 27.02.2022r. mogą otrzymać ubezpieczenie graniczne w PZU SA, bez konieczności opłacania składki.

Ze względu na pilną potrzebę – nasi agenci będą pełnić dyżury na granicy by wesprzeć proces. Niezależnie od tego produkt i powyższe warunki będą dostępne we wszystkich kanałach dystrybucji oferujących produkty majątkowe PZU.

Grzybu

Komentarze