Teatr nad Wisłą: Mia100W

Wtorkowy, letni wieczór, najlepsza atmosfera, piękny widok na rzekę, leżak, drink w dłoni i dosko-nały spektakl! W najbliższy wtorek gościmy teatr improwizowany Mia100W!

Opowiadanie historii jest istotą teatru. Improwizacja to twórczość oparta na spotkaniu twórców i rodzącej się w wyniku tego więzi, której owoce nigdy nie są do końca przewidywalne. Wieczór im-prowizacji teatralnej powinien więc przybrać kształt spotkania wypełnionego opowieściami nazna-czonymi żywiołem spontaniczności – zaskakującymi, odkrywczymi.
Opowieści, które w ten sposób powstaną, mogą być smutne i wesołe, mądre i głupie, przej-mujące i wzruszające, proste i złożone. Łączą je dwie rzeczy: nieprzewidywalny efekt i autentyzm usiłowań aktorów improwizujących.

Powyższy projekt jest wyjściem naprzeciw ciągle rosnącemu zainteresowaniu teatrem im-prowizacji w Polsce oraz badaniem jakie możliwości kreacji artystycznej kryje w sobie ten rodzaj działań scenicznych.

Aktorzy wspólnie z widzami odkrywają to, co może być interesujące i niepowtarzalne w tego rodzaju przedsięwzięciu. Kładąc szczególny nacisk na to by występ miał charakter spektaklu tea-tralnego nie zaś występu kabaretowo rozrywkowego chcemy zwrócić odbiorcom uwagę na orygi-nalność i uniwersalność narzędzia pracy w teatrze jakim jest improwizacja teatralna. Jesteśmy grupą, której przyświeca idea odnalezienia innego języka improwizacji, niż ten którym posługuje się większość istniejących zespołów.
Jesteśmy aktorami i szukamy teatru w impro. Teatru z jego formalnymi zabiegami, ekspre-sją i tematami które staramy się poruszać. Nie nastawiamy się na efekciarstwo i żonglerkę cientą ripostą, lecz wychodzimy z założenia, że satysfakcja z uczestniczenia w spektaklu może mieć znacznie szersze spektrum. Absurd, rytuał, ciało i ruch, oraz wszystko to co ukryte, nieznane i nieprzewidywalne, tworzą naszą płaszczyznę działania.

W improwizowaną podróż zabiorą widzów aktorzy grupy MIA100W którą tworzą:
Marzena Gryzińska, Paulina Gawrońska, Bartosz Mazur, Łukasz Zubrzycki, Michał Głowacki, Łu-kasz Kraśnicki i Robert Kibalski oraz muzycy Bartek Szymczak i Mateusz Urbański.
~ BEZ REŻYSERA, BEZ SCENARIUSZA

Czas trwania: ok. 120 minut

Zdjęcie wykorzystane na plakacie autorstwa Michała Ignara.

Po spektaklu zapraszamy na parkiet po teatrze.

Wstęp wolny, 21 sierpnia godzina 20.00

Uwaga!
1. prosimy o niewnoszenie własnych napojów na teren wydarzenia
2. miejsca można zajmować dopiero w momencie, kiedy obsługa ustawi widownię; prosimy o nieu-stawianie leżaków samemu
3. nie przyjmujemy rezerwacji miejsc na spektakle
4. miejsca w pierwszych rzędach mogą być zarezerwowane dla partnerów wydarzenia – są wtedy oznaczane kartką „rezerwacja”

Grzybu

Komentarze