Warszawa może się zmienić drastycznie – mieszkańcy decydują

Warszawa może się zmienić drastycznie - mieszkańcy decydują

8 lutego w Teatrze Powszechnym odbyło się spotkanie dla mieszkańców na temat poselskiego projektu ustawy o włączeniu do Warszawy kilkudziesięciu innych gmin. Na pytania warszawiaków odpowiadali wiceprezydenci oraz sekretarz Miasta.

Rozpoczęty proces legislacji poselskiej ustawy o ustroju stolicy nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli. Prawo do decydowania w drodze referendum jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, które zagwarantowane jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (art. 170 Konstytucji RP). – W poselskim projekcie nie ma nigdzie merytorycznego uzasadnienia, dlaczego ma być wprowadzona ta ustawa. Nie została w nim ujęta wypracowana do tej pory nasza współpraca metropolitalna – mówił podczas spotkania Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

– Od kilku lat razem z gminami bardzo dobrze sobie radzimy. Tak jak do tej pory, tak i w przyszłości powinniśmy współpracować na poziomie porozumień i realizacji zapisów już istniejącej ustawy. To jest bardzo partnerska i samorządowa ustawa. Niestety, jak do tej pory nie ma do niej aktów wykonawczych – mówiła Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.

Referendum warszawskie planowane jest na 26 marca 2017 r.
Pytanie w referendum: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?”. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”/ „NIE”.

Konsekwencje planowanych zmian ustroju m.st. Warszawy:

-Podwyżki cen biletów i chaos w organizacji transportu
-Prezydent Warszawy wybierany przez mieszkańców okolicznych gmin, natomiast mieszkańcy Warszawy nie będą mieli wpływu na to, kto zostanie wybrany na burmistrza w okolicznych miastach.
-O sprawach stolicy będą decydować ci, którzy w niej nie mieszkają.
-W konsekwencji wstrzymana zostanie budowa metra na Pragę, Targówek, Wolę, Bemowo, tramwaju na Białołękę, Wilanów, Gocław. Dojdzie do ograniczenie budowy żłobków, szkół i przedszkoli na terenie Warszawy
-Szereg ważnych dla mieszkańców zadań będzie przenoszona między urzędami – m.in. pozwolenia na budowę, sprawy geodezyjne, rejestracja bezrobotnych – najbardziej uderzy to w ościenne gminy, które szereg usług i zadań mają obecnie na swoim poziomie.
-Dojdzie kolejny szczebel zarządzania – np. w Warszawie będą trzy różne administracje. Nie wiadomo, ile by kosztowała nowa metropolia i kto pokryje koszty nowych zadań.
-Dodatkowo nasuwa się wiele innych pytań: kto przejmie długi powiatów, jeśli zostaną zlikwidowane? Kto będzie finansował budowę dróg wojewódzkich i krajowych? Gdzie będą rejestrowane samochody? Czy wzrośnie OC? Dlaczego inne gminy mają decydować o budżecie Warszawy?

Zgodnie z danymi za ostatnie 10 lat opublikowanymi przez UE to właśnie Warszawa wraz z całą metropolią była najszybciej rozwijającym się regionem Europy. W ostatniej dekadzie, gdy w Pradze odnotowano wzrost na poziomie 12%, w Budapeszcie – 18%, Warszawa osiągnęła 57%. Dlatego też argument konieczności zmiany ustrojowej z uwagi na słaby rozwój jest nieprawdziwy.

W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitarnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy, szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji. To właśnie na jej podstawie realizujemy m.in. inwestycje w parkingi P+R (60 mln zł ze środków unijnych na 27 parkingów), trasy rowerowe (ponad 300 km dróg rowerowych za 240 mln zł ze środków UE) czy wspólną promocję gospodarczą firm.

W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspólny bilet”. Dziś w systemie transportu metropolitalnego mamy 33 gminy. Ze wspólnego metropolitalnego transportu korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to wzrost o 20%. Taryfą ZTM jest objętych 11 linii nocnych oraz 88 autobusowych linii dziennych. Linie podmiejskie i nocne obsługuje 200 autobusów (w tym 120 przegubowych), a „elki” – 63 autobusy.

W ramach komunikacji kolejowej na obszarze siedmiu gmin kursują cztery linie Szybkiej Kolei Miejskiej (12 stacji poza stolicą). Warszawa wykupuje u Kolei Mazowieckich (I i II strefa) i WKD (I strefa) możliwość podróżowania dla pasażerów z biletami okresowymi ZTM (od dobowego „wzwyż”) oraz honorowanie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów wynikających z przepisów obowiązujących w Warszawie.

Koszt łączny kursowania linii poza Warszawą w 2016 r. to ok. 150 mln zł. Wpływy z dotacji gmin i 1 powiatu to ok. 57 mln zł (gminy i powiat pokrywają 30-40 proc. kosztów oferty przewozowej na swoim terenie).

Więcej informacji o współpracy gmin w ramach obszaru metropolii warszawskiej: www.omw.um.warszawa.pl

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze