23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”

Dokładnie 11 stycznia 2015 roku 120 tysięcy wolontariuszy wyjdzie na ulice nie tylko Polski, ale i kilkudziesięciu miast w wielu krajach na świecie, żeby zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez 22 lata działalności zakupiła tysiące urządzeń za kwotę ponad 590 mln zł. Wszystko dzięki hojności darczyńców. Dzisiaj ogłaszany tematu 23. Finału precyzuje cel najbliższej zbiórki – “Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

“Każdego roku temat Finału jest w gronie Fundacji pieczołowicie omawiany, a jego wybór uzależniony jest od aktualnych potrzeb w polskiej medycynie. Prowadzimy analizy i rozmowy z lekarzami różnych specjalności, z wybitnymi autorytetami w swoich dziedzinach, ale także w praktykami, którzy na co dzień pracują z pacjentami w szpitalach w całej Polsce. W tym roku postanowiliśmy ponownie zainteresować się oddziałami pediatrycznymi oraz onkologicznymi, aby podtrzymać wysokie standardy opieki medycznej, które udało się, m.in. dzięki wcześniejszym zakupom WOŚP, wypracować. Nie zapominamy oczywiście o seniorach. Już po raz trzeci pochylamy się nad geriatrią, aby także i ludzie starsi mogli dochodzić do zdrowia w godnych warunkach” – mówi Jerzy Owsiak Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Zdaniem lekarzy specjalistów pediatria w Polsce musi się rozwijać w stronę kierunkowego leczenia. Aby tak się stało, standardem w stawianiu diagnozy powinny stać się badania genetyczne, tak jak to dzieje się w wielu krajach zachodnich. Owe badania mają one na celu trafniejsze rozpoznanie schorzenia lub zidentyfikowanie biologicznej przyczyny choroby. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, podejmując temat 23. Finału, chce przede wszystkim przyczynić się do rozwoju tej części medycyny. Ze środków, które uda się zebrać podczas nadchodzącego Finału będziemy chcieli wesprzeć oddziały klinik wyspecjalizowanych w takich dziedzinach jak m.in.: onkologia, kardiochirurgia, pulmonologia oraz reumatologia. W trakcie swojej działalności Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dwukrotnie już wsparła pediatrię. 11. Finał WOŚP zatytułowany był “Dla niemowląt i dzieci młodszych”. Kupiliśmy wówczas 2 742 urządzenia za kwotę 26.015.625,60 zł. Także podczas 12. Finału zbieraliśmy dla pediatrii, temat Finału ponownie brzmiał “Dla niemowląt i dzieci młodszych”. Za zebrane fundusze zakupiliśmy 1 693 urządzenia o wartości 15.104.087,61 zł.

Co roku w Polsce leczonych jest nawet 1 300 dzieci z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, u około 80% z nich postawione jest rozpoznanie guza jelita. Podstawową metodą w diagnozowaniu pacjentów ze złośliwymi guzami litymi, w tym guzami ośrodkowego układu nerwowego jest badanie rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. To właśnie wczesna diagnoza daje szanse na szybkie podjęcie leczenia i wyprowadzenie pacjenta z choroby.

Jak podkreśla prof. Danuta Perek Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej – lekarze onkolodzy zauważają wzrost świadomości rodziców i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dotyczącej niepokojących objawów, które u dziecka mogą sugerować rozpoznanie nowotworu. Diagnostyka dotyczy także wyleczonych pacjentów, którzy pozostają pod opieką klinik i poradni onkologicznych, stąd w onkologii niezwykle potrzebnym jest zakup rezonansów magnetycznych i tomografów. W wielu placówkach aparaty te są już wyeksploatowane w 90% procentach, ich mała ilość, a także awaryjność, tworzy dodatkowe kolejki, na czym niestety traci pacjent. Problemem jest też dostępność ultrasonografów w terenie. Jak mówi prof. Mariusz Wysocki – Konsultant Wojewódzki woj. kujawsko-pomorskiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, ważnym aspektem w walce z chorobą nowotworową jest przeprowadzanie szybkiej identyfikacji gatunków bakterii i grzybów, które znajdują się w organizmie. Nowoczesne sprzęty są w stanie dać wynik w ciągu kilku minut skracający tym samym czas oczekiwania o kilkadziesiąt godzin, a to pozwala na szybkie podjęcie racjonalnych decyzji terapeutycznych.

Lekarze onkolodzy dążą do rozwoju nowoczesnej diagnostyki genetyki molekularnej. To właśnie badania genetyczne są w stanie precyzować możliwość ryzyka występowania konkretnych chorób, a także pomóc je zwalczać poprzez kierunkowe działania medyczne.

W dalszym ciągu Fundacja robi wszystko, aby dostępność do wczesnej diagnostyki była jak najszersza, a proces diagnostyczny jak najbardziej skuteczny. W trakcie 18. Finału zbieraliśmy środki “dla dzieci z chorobami onkologicznymi – na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny”. Zakupiliśmy wówczas m.in. 80 ultrasonografów, które posłużyły do stworzenia tzw. szybkiej ścieżki diagnostycznej.

Z kolei w diagnostyce reumatologicznej istotne jest szybkie rozpoznanie patologii zapalnej i szybkie wdrażanie odpowiedniego leczenia, co pozwala w wielu sytuacjach zapobiegać rozwojowi choroby i związanym z nią kalectwem. W opinii dr Małgorzaty Serafin-Król, specjalisty ds. ultrasonografii, badanie USG jest niezbędnym warunkiem oceny układu mięśniowo-szkieletowego i znakomitym uzupełnieniem badania klinicznego. To właśnie wyposażenie ośrodków reumatologii dziecięcej w nowoczesny sprzęt do diagnostyki ultrasonograficznej może stanowić krok milowy w rozwoju tej trudnej dyscypliny opieki pediatrycznej. W Polsce realizowany jest już Program Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTR oraz Sekcji Pediatrycznej PTR, który jako pierwszy uwzględnił szkolenie reumatologów dziecięcych. Niestety, jak podkreśla Serafin-Król, nadal brakuje sprzętu USG na oddziałach i w poradniach specjalistycznych.

Polska kardiochirurga dziecięca należy do najlepszych na świecie. W 9 ośrodkach kardiochirurgii operowanych jest rocznie ok. 2 700 dzieci z wrodzonymi wadami serca, w tym ponad 600 noworodków. Wykonywane są wszystkie rodzaje operacji wad wrodzonych serca u dzieci, w tym wieloetapowe leczenie serca jednokomorowego oraz przeszczepu serca. Wyniki leczenia są ściśle kontrolowane przez Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych i raportowane do Europejskiej Bazy Danych Operacji Serca u Dzieci. Do najważniejszych potrzeb polskiej kardiochirurgii dziecięcej należy zwiększanie liczby stanowisk intensywnej terapii pooperacyjnej.

Wszystkie opisane powyżej kierunki rozwoju polskiej pediatrii będą celem styczniowego Finału WOŚP. Wybierając tak szeroką dziedzinę medycyny pozostaniemy jednocześnie wierni idei, z jaką od 23 lat realizujemy nasze wsparcie dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Nie będziemy się więc koncentrowali na zaspokajaniu podstawowych potrzeb szpitali na wyposażaniu ich w najbardziej elementarne urządzenia medyczne. W tym zakresie działać musi utrzymywany przez nasze państwo system. Misją Orkiestry jest skuteczne wsparcie tego systemu poprzez wytyczanie nowych metod diagnozy i leczenia, poprzez podnoszenie standardu opieki nad najmłodszymi pacjentami. W pełnieniu tej właśnie roli jesteśmy w pełni zdeterminowani.

Ponadto Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz trzeci postanowiła zagrać dla geriatrii. Podobnie jak przed rokiem deklarujemy sprzętowe wsparcie dla wszystkich nowopowstających oddziałów geriatrycznych, a także cały czas dbać będziemy o te już istniejące.

W ramach wsparcia dla geriatrii w 2013 roku WOŚP wyposażyliśmy 67 ośrodków. Kupiliśmy dla nich 2 270 urządzeń, w tym:

− 1109 łóżek
− 229 materacy przeciwodleżynowych
− 114 wózków inwalidzkich
− 103 pompy infuzyjne
− 95 kardiomonitorów
− 69 podnośników
− 91 foteli kąpielowych
− 70 przyłóżkowych urządzeń rehabilitacyjnych.

Wydaliśmy na ten cel łącznie 20.868.031,40 zł

PLANOWANE ZAKUPY GERIATRYCZNE w 2014 roku

Wyposażymy 63 OŚRODKI, głównie Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze
Zamierzamy kupić 1893 urządzeń, w tym:

− 1266 łóżek
− 258 materacy przeciwodleżynowych
− 88 wózków inwalidzkich
− 55 pomp infuzyjne
− 21 kardiomonitorów
− 36 podnośników
− 46 foteli kąpielowych.

Wydamy na ten cel ok. 14 mln zł.

 

opis pochodzi ze strony WOŚP na Facebooku.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze