Można podziwiać mapy i fotoszkice Warszawy sprzed 40 lat

W oficjalnym serwisie mapowym m.st. Warszawy umieszczono materiał – zbiór fotoszkiców w skali 1:5000 dawnego województwa warszawskiego. Archiwalia można zobaczyć w zakładce „Warszawa historyczna”

Fotoszkice zamieszczone w serwisie www.mapa.um.warszawa.pl zostały przygotowane na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w latach 1976-1977. Przed publikacją materiał ten został poddany obróbce, a jego jakość poprawiona.

Aby zapoznać się ze zbiorem należy wejść w zakładkę „Warszawa historyczna” a następnie w górnym prawym rogu zmienić opcję podglądu z „mapa” na „zdjęcia”. Nowy materiał dostępny jest po wyborze dat „1976-1977”.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze