6. Targi CSR

Największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi – Targi CSR odbędzie się 17 listopada 2016 roku w Galerii stadionu PGE Narodowego w Warszawie.

Tematem przewodnim tegorocznych Targów będzie edukacyjna działalność biznesu, a organizatorem, niezmiennie od 12 lat, jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Targi CSR to okazja do zapoznania się z ofertą polskich i międzynarodowych firm, realizujących założenia CSR oraz szansa na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z odpowiedzialnymi pracodawcami.

Wstęp na Targi jest bezpłatny.
Zapraszamy w godzinach 9:00 – 17:00.

PROGRAM:

Oprócz możliwości odwiedzenia stoisk wystawców goście Targów CSR mogą wziąć także udział w części konferencyjnej.
Panele dyskusyjne odbędą się w sali konferencyjnej na poziomie targowym.
Na wszystkie panele obowiązuje wstęp wolny (brak rejestracji).

9:30 – 10:30
ORLEN. Droga do zrównoważonego rozwoju.

Osią tematyczną panelu dyskusyjnego PKN ORLEN będzie Strategia CSR i zdefiniowane w jej ramach obszary strategiczne:

Organizacja – działania skoncentrowane na podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracowników, zarządzaniu rozwojem i różnorodnością, zapewnianiu równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym.

Opowiemy o tym, jak budujemy kulturę bezpieczeństwa opartą na odpowiedzialności pracowników i podwykonawców za wspólne bezpieczeństwo w pracy i poza nią oraz dlaczego zapraszamy naszych pracowników na inspirujące, niebanalne wykłady.

Otoczenie Bliskie – priorytetem jest rozwijanie wrażliwości społecznej oraz odpowiedzialności partnerów biznesowych i klientów poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, wiedzą i wdrażanie najwyższych standardów CSR.

Powiemy, jak realizacji tych celów służy Kodeks postępowania dla Dostawców oraz w jaki sposób zachęcamy naszych klientów – uczestników programu lojalnościowego VITAY do aktywności społecznej.

Otoczenie Dalekie – obszar, w którym PKN ORLEN postawił sobie za zadanie realizowanie strategii i promowanie innowacyjności, wyznaczanie najwyższych standardów branżowych w zakresie etyki biznesu i ochrony środowiska.

Mamy doświadczenie w raportowaniu społecznym i zintegrowanym – podzielimy się nim. Poruszymy także temat realizacji strategii biznesowej z poszanowaniem środowiska naturalnego.

W drodze do zrównoważonego rozwoju towarzyszy nam Fundacja „ORLEN – Dar Serca”. A jak to robi pokażemy, w krótkiej prezentacji zamykającej panel.

Zapraszamy do udziału w panelu i wymiany doświadczeń!

Panel poprowadzi Martyna Malicka-Róg, Specjalista w Dziale Sponsoringu Społecznego i CSR.

Organizator panelu: PKN ORLEN

11:00 – 12:30
Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowiązkowy

Komunikacja jest nieodzownym elementem działań CSR biznesu, a w szczególności towarzyszącej im aktywności edukacyjnej. Dobrze pokazał to sukces projektu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”. Mimo wakacyjnego okresu, w którym ruszył nabór praktyk, do listy zgłoszono blisko 300 inicjatyw. Polskie firmy są więc bardzo aktywne w tym zakresie. To bardzo różnorodne działania, obejmujące wiele grup docelowych: uczniów, społeczności lokalne, pracowników, dostawców; z pewnością potrzebne, wypełniające luki wiedzowe, kompetencyjne, odpowiadające na oczekiwania społeczne. Mamy wrażenie, że firmy czują się odpowiedzialne za „organizowanie” wiedzy w dziedzinie, w której działają, za jej selekcję i atrakcyjne podanie.

Z drugiej strony pojawia się jednak pytanie: jak edukować nie narażając się na zarzuty odwracania uwagi interesariuszy od tematów faktycznie istotnych w kontekście działalności biznesowej danej organizacji? Prowadzenia działań wyłącznie w celu „ocieplenia” wizerunku? Jaką wartość dodaną wnoszą działania edukacyjne biznesu? Jaka jest ich skuteczność? Czy i jak biznes powinien je prowadzić? Czy służą dobrze też samemu biznesowi? Jego zyskowności?

Na te i wiele innych pytań poszukają odpowiedzi zaproszeni goście:

prof. Witold Orłowski – ekonomista oraz rektor uczelni wyższej – w roli głównego komentatora. Pan Profesor nie tylko zostanie poproszony o komentarz do wyników Listy, ale także o podzielenie się swoim doświadczeniem, z racji pełnionej funkcji – rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

O komentarz poprosimy także:

Katarzynę Balashov, dyrektor komunikacji korporacyjnej IKEA Polska
Jacqueline Kacprzak, radcę ministra w Ministerstwie Rozwoju
Marzenę Strzelczak, członkinię zarządu oraz dyrektorkę generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodniczącą kapitule Listy
Krzysztofa Ignaczaka – gościa PKN ORLEN, polskiego siatkarza, który wraz z reprezentacją Polski wywalczył złoty medal Mistrzostw Świata 2014

W trakcie panelu zostaną wymienieni także finaliści projektu „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”.

Organizator panelu: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

13:00 – 14:00
Ekologia w zakupach. Polski konsument – edukować…., czy czekać na samoistne zmiany? Jak robią to firmy w Polsce?

Myślą przewodnią panelu są zmieniające się potrzeby konsumenckie i trendy na rynku. Przyjrzymy się:

na ile czynniki związane ze równoważonym rozwojem (zdrowie, ekologia, standardy jakości, czynniki społeczne, pochodzenie produktu, emisje CO2, recykling) odgrywają istotną rolę podczas zakupów, a na ile pozostają kwestią deklaracji?
gdzie się te czynniki sprawdzają i jaka jest ich przyszłość w Polsce?
dlaczego w polskiej komunikacji marketingowej tak mało obecna jest ekologia?

Panelistki:

Firma BIOBAZAR – branża FMCG – przedstawiciel/przedstawicielka w trakcie potwierdzania
Natalia Szulc, Communications Manager Poland & Baltics w UNILEVER, branża FMCG,
Marianna Krawczykowska, właścicielka firmy SLOGAN, branża odzieżowa

Panel poprowadzi Katarzyna Dulko-Gaszyna, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Polska.

Organizator panelu: IKEA Polska

14:15 – 15:15
Debata oksfordzka: Wspierać, czy karać? – czyli o podejściu do wrażania standardów CSR w łańcuchu dostaw

Założenia do dyskusji

Podczas debaty przedyskutowane zostaną dwie koncepcje podejścia do wdrażania zasad CSR w łańcuchu dostaw.

Teza 1

W kompleksowym podejściu do społecznej odpowiedzialności firm coraz ważniejsze miejsce zajmują zagadnienia zrównoważonego łańcucha dostaw. W oparciu o stworzone wytyczne (np.: kodeks postępowania) firma może wspierać swoich dostawców w ich wdrażaniu poprzez działania edukacyjne i wspierające np.: udostępniając bazę dobrych praktyk, organizując warsztaty czy seminaria, tworząc praktyczne poradniki czy szkolenia e-learningowe.

Takie podejście firmy nastawione jest na aktywne wsparcie dostawców w zrozumieniu wymagań, poszukaniu efektu synergii dla dostawcy i dostarczeniu praktycznej wiedzy jak rozwijać standardy zarządzania w różnych obszarach CSR, aby docelowo wypełnić wymogi stawiane przez firmę.

Mówcy propozycji

Elżbieta Czarnocka, Dział Zakupów, Grupa Polpharma (prowadzący)
Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dariusz Skoczeń, Torro (dostawca Grupy Polpharma)

Teza 2

Drugie podejście to kategoryczne oczekiwanie spełniania wymogów w obszarze CSR przez dostawców. W praktyce oznacza to, że jeśli dostawca nie spełni stawianych przez firmę wymagań, zostanie skreślony z bazy dostawców. W tym podejściu firma w całości przerzuca odpowiedzialność za spełnienie stawianych wymogów na dostawców i nie podejmuje działań wpierających ich w realizacji wymagań.

Mówcy opozycji

prof. Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego (prowadzący)
Marcin Musiał, Dział Compliance, Grupa Polpharma
Robert Daniluk, Lyreco Polska (dostawca Grupy Polpharma)

Organizator panelu: Polpharma

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze