Bezrobocie w Warszawie znowu maleje

Bezrobocie w Warszawie znowu maleje

Z danych Urzędu Pracy wynika, że w ciągu dwóch lat stopa bezrobocia w Warszawie spadła o ponad 1,5%. Zwiększyła się natomiast liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w Urzędzie.

W 2013 roku stopa bezrobocia w Warszaiwe wynosiła 4,8%. W ciągu dwóch lat spadła do 3,5%. Na koniec grudnia 2015 roku w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 39 724 osób.

– Sytuacja w Warszawie nigdy nie była najgorsza, bo my mieliśmy stopę bezrobocia zawsze poniżej tej krytycznej 5 %. Natomiast w chwili obecnej jest to 3,5, w roku 2013 było 4,8%, więc postęp jest zdecydowany – mówi Radiu Kolor Urszula Murawska z Urzędu Pracy m.st Warszawy.

W 2015 roku do Urzędu zgłoszonych zostało ponad 58 tysięcy miejsc pracy.

– Sytuacja na rynku pracy zdecydowanie się poprawia. Trzeba jednak pamiętać, że Warszawa jest specyficznym rynkiem pracy. Ogromnym, ale wymagającym kwalifikacji, specjalizacji i doświadczenia. Nie wszystkie osoby, które są zainteresowane podjęciem pracy spełniają wymagania pracodawcy – dodaje Urszula Murawska.

Najczęściej poszukiwani są pracownicy w podstawowych branżach takich, jak: handel, usługi, gastronomia, ochrona i hotelarstwo. Poszukiwani są również specjaliści: księgowi, pracownicy administracji, testerzy gier komputerowych, spawacze i ślusarze.

Choć pracodawcy podają bardzo szczegółowe kryteria dotyczące poszukiwanych pracowników, to bardzo czesto osoby ubiegające się o dane stanowisko nie spełniają tych wymogów.

– Poszukiwanie pracy to jest kwestia tego co myślimy o sobie i czego oczekujemy od przyszłego pracodawcy, a tego jakimi kwalifikacjami dysponujemy.Pracodawcy bardzo ściśle określają jakie mają wymagania, osoby ubiegające się o stanowiska często nie spełniają tych podstawowych kryteriów. Nie mają doświadczenia, umiejętności, kwalifikacji i mimo tego aspirują do wysokich wynagrodzeń i zatrudnienia na specjalistyczych stanowiskach – mówi Urszula Murawska.

Wciąż grupą więkową, która ma największy problem ze znalezieniem pracy jest grupa 50+.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze