Nowe dziesięć lokalizacji nad Wisłą – latem zrobi się ciekawiej

Nowe dziesięć lokalizacji nad Wisłą - latem zrobi się ciekawiej
fot. Wikipedia Commons

10 lokalizacji czeka na chętnych do działania w przestrzeni wiślanej. Trwa konkurs na dzierżawę miejsc nad rzeką z przeznaczeniem na klubokawiarnie i punkty gastronomiczne. Nowi najemcy zobowiązani będą m.in. do przestrzegania norm wprowadzonych w strefach oddziaływania akustycznego.

10 lokalizacji nad Wisłą
Przedmiotem konkursu ogłoszonego przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy jest dzierżawa terenów położonych nad Wisłą w dzielnicy Śródmieście. Na potencjalnych najemców czeka 10 lokalizacji. Siedem z nich przeznaczonych jest na prowadzenie działalności przez klubokawiarnie – tu dzierżawa potrwa trzy lata. Pozostałe trzy lokalizacje wynajmowane będą na jeden sezon przez niewielkie stoiska gastronomiczne (wózki rowerowe).

Konkursowe lokalizacje to:
1 – Cypel Czerniakowski – powierzchnia 200 m2 – z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną i kulturalną (z dopuszczeniem usług gastronomicznych). W tej lokalizacji nie ma możliwości organizacji koncertów oraz imprez muzycznych i tanecznych. Preferowany jest program społeczny – np. dyskusje, wystawy i oferta dla wodniaków – usługi żeglugowe i pływanie rekreacyjne.

2 – Płyta Desantu – powierzchnia 2000 m2 – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-artystycznej, sportowo-rekreacyjnej oraz gastronomicznej. To największa z konkursowych działek, której stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego w sezonie jest największa. Wynosi 22 525 zł netto.

3, 4, 5 i 6 – Bulwar Flotylli Wiślanej – wszystkie cztery działki o powierzchni 300 m2 – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-artystycznej, oraz gastronomicznej. W trzech lokalizacja dopuszczone jest również prowadzenie aktywności  sportowo-rekreacyjnych. Tu stawki czynszu dzierżawnego wahają się od 4 050 do 5 100 zł netto.

7 – Skwer Cubryny – powierzchnia 150 m2 – nowe miejsce na mapie wiślanych atrakcji. Dopuszczona tu jest działalność kulturalno-artystyczna, handlowa oraz gastronomiczna.

8, 9 i 10 – Bulwar Jana Karskiego – powierzchnia 10 m2 – te miejsca dzierżawione będą z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z wózków rowerowych.

Aktywności przyjazne mieszkańcom
Złożone oferty oceniane będą na podstawie czterech kryteriów:

  1. oferta cenowa – 25 pkt.
  2. proponowany program działalności – 25 pkt.
  3. proponowany sposób zagospodarowania – 25 pkt.
  4. doświadczenie w realizacji programu  25 pkt.

W regulaminie konkursu bardzo duży nacisk, poza ofertą programową działania klubokawiarni, położony jest na przyjazność i dostępność dla mieszkańcom.

Potencjalni najemcy już na etapie składania ofert, zobowiązani są przedstawić prognozy oddziaływania akustycznego. W czasie trwania dzierżawy prowadzony będą jego kontrole oraz audyt. W przypadku naruszeń stosowane będą nowe środki upominawcze i restrykcyjne. W umowie zostaną zawarte zapisy, które umożliwią m.in. odcięcie prądu klubokawiarni.

Dodatkowo w przypadku zmierzenia przez służby m.st. Warszawy dwukrotnie w ciągu kwartału danego roku na terenach zabudowy mieszkaniowej, hałasu o natężeniu powyżej 45 dB w godz. 22.00 – 6.00 i powyżej 55 dB w pozostałych godzinach pochodzącego z dzierżawionej nieruchomości możliwe będzie rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

W konkursie zawarte zostały również nowe zapisy dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Nowe nadwiślańskie miejsca powinny spełniać wytyczne przygotowane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz projektowania zintegrowanego.

W nowych obiektach powinny zostać zastosowane m.in. rozwiązania takie jak:

  • wyznaczenie przynajmniej jednej trasy wolnej od przeszkód – dostępnej dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się;
  • wyposażenie w pochylnie przeznaczone dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
  • dostosowanie wysokości barowego blatu do potrzeb osób poruszających się na wózkach;
  • toalety dostępne dla osób poruszających się na wózkach;
  • specjalne oznaczenia dla osób niedowidzących i niewidomych.

Ponadto w programie prowadzonej działalności dzierżawcy muszą zapewnić co najmniej jedno wydarzenie w pierwszym roku działalności, a w kolejnych co najmniej dwa wydarzenia dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu słuchu. Na tych wydarzeniach zapewniona zostanie obsługa tłumacza języka migowego, pętle indukcyjne i audiodeskrypcja.

Dodatkowo wszyscy oferenci zobowiązani są do przedstawienia projektu zagospodarowania przestrzeni otaczającej dzierżawionej działkę. Należy tam wskazać m.in. usytuowanie nośników informacji marketingowych. Pozwoli to na ograniczenie liczby reklam w dbałości o należytą estetykę przestrzeni wspólnej Dzielnicy Wisła.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Zarządu Mienia m.st. Warszawy.

źródło: UM.WARSZAWA.PL

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze