#OddychajWarszawo

#OddychajWarszawo

W odpowiedzi na problem zanieczyszczenia powietrza w stolicy zainicjowano program dotacji dla mieszkańców Warszawy, przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych na modernizację kotłowni oraz przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Władze chcą, aby mieszkańcy Warszawy podnosili swoją świadomość ekologiczną, dowiedzieli się o możliwości ubiegania się o dotacje oraz aby jak najwięcej zainteresowanych skorzystało z dofinansowania. Dlatego rozpoczęto kampanię informacyjną #ODDYCHAJWARSZAWO. Kampania, obejmująca swoim zasięgiem całą Warszawę, potrwa do końca marca 2018. W zależności od potrzeb, akcja będzie powtarzana cyklicznie.

Głównym celem prowadzonej od grudnia 2016 roku kampanii #ODDYCHAJWARSZAWO jest poinformowanie o nowej, oferowanej warszawiakom po raz pierwszy, możliwości ubiegania się o dotację na wymianę pieców i kotłów zasilanych paliwem stałym na ogrzewanie gazowe oraz przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jak w poprzednich latach, warszawiacy i tym razem mogą również skorzystać z dotacji na inne cele związane z ochroną środowiska, czyli usuwanie azbestu, zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych, likwidację szamb. Ponieważ problem zanieczyszczenia powietrza jest złożony i dotyczy wszystkich, dodatkowym celem kampanii jest również szerokie dotarcie do warszawiaków z apelem o konieczności współdziałania mieszkańców z samorządem na rzecz poprawy jakości powietrza oraz informowanie o działaniach, jakie od lat podejmowane są w stolicy w celu poprawy jakości powietrza.

Kampania #ODDYCHAJWARSZAWO została pomyślana tak, aby swoim zasięgiem obejmować całą Warszawę, jednak w jej pierwszej odsłonie przy informowaniu o możliwości skorzystania z dotacji na modernizację kotłowni szczególny nacisk położony został przede wszystkim na bezpośrednie dotarcie do mieszkańców siedmiu dzielnic o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza – Wawra, Targówka, Ursusa, Wilanowa, Rembertowa, Białołęki i Włoch. Skierowana do nich akcja objęła m.in. dystrybucję ulotek dostarczanych bezpośrednio do wolnostojących domków jednorodzinnych, jako, że ich mieszkańcy mogą być najbardziej zainteresowani dofinansowaniem do modernizacji kotłowni. Dzięki temu, ci, którzy rozważają wymianę starego pieca na nowoczesny i ekologiczny kocioł gazowy, w łatwy i przystępny sposób mogą dowiedzieć się, jak skorzystać z dotacji. Mieszkańcy innych dzielnic są informowani o naborze wniosków o dotacje za pomocą ulotek dystrybuowanych do urzędów dzielnic oraz innych jednostek miejskich, np. przychodni, przedszkoli, szkół, czy domów kultury. Podczas pierwszego terminu naboru wniosków o dotacje, wszyscy warszawiacy mogli również dowiedzieć się o kampanii #ODDYCHAJWARSZAWO dzięki plakatom na słupach reklamowych i wiatach przystankowych zlokalizowanych w najruchliwszych częściach miasta oraz spotom emitowanym w komunikacji miejskiej i na ekranach wizyjnych w przejściu pomiędzy I i II linią metra na Stacji Świętokrzyska. Ponadto w mediach społecznościowych uruchomiony został nowy profil na Twitterze i Facebooku (https://www.facebook.com/ZielonaWwa), aby zapewnić mieszkańcom Warszawy i wszystkim zainteresowanym poprawą jakości powietrza w stolicy oraz innymi tematami związanymi z ochroną środowiska, bezpośredni dostęp do informacji i sprawną platformę komunikacji.

Kampanię #ODDYCHAJWARSZAWO rozpoczęły w grudniu 2016 roku akcje informujące mieszkańców o przyczynach zanieczyszczenia powietrza oraz o tym, co można zrobić na rzecz poprawy jakości powietrza w Warszawie. Kolejny jej etap trwający do końca marca 2017 poświęcony był szerokiemu informowaniu o pierwszym naborze wniosków na dotację na inwestycje związane z ochroną środowiska, w tym na modernizację kotłowni. Obecnie w trzecim etapie kampanii, informujemy o działaniach samorządu na rzecz poprawy jakości powietrza w Warszawie. Są to działania w zakresie wymiany taboru i rozwijania komunikacji miejskiej, sieci rowerów miejskich, infrastruktury rowerowej, czy pielęgnacji i tworzenia nowych terenów zieleni w Warszawie. Natomiast od sierpnia trwać będzie czwarty etap kampanii, podczas którego ponownie główny nacisk położony zostanie na szerokie poinformowanie mieszkańców Warszawy o kolejnym terminie naboru wniosków na dotacje. Przekazowi temu towarzyszyć będzie apel o współdziałanie mieszkańców z samorządem w celu poprawy jakości powietrza w stolicy, gdyż jest to wspólny cel wszystkich warszawiaków.

Grzybu

Komentarze