Raport UM: więcej taksówek i więcej kontroli

Raport UM: więcej taksówek i więcej kontroli

W Warszawie wciąż przybywa taksówek. W 2015 roku ich liczba przekroczyła jedenaście tysięcy. UM dba o to, żeby warszawiacy, podróżowali bezpiecznie i w należytych warunkach. Stałe kontrole pozwalają na zachowanie właściwych standardów świadczonych usług.

Taksówki w Warszawie
Łączna liczba wszystkich ważnych w 31 grudnia 2015 roku uprawnień przewozowych, udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy wynosiła 14 254 i była wyższa o 703 niż w roku 2014.

W przeciągu roku przedsiębiorcom wydano 1946 uprawnień przewozowych, w tym 1635 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

W ciągu 2015 roku liczba licencjonowanych taksówek, poruszających się po stołecznych ulicach, wzrosła do 11 079.Oznacza to, że taksówek było o 604 więcej, niż w roku 2014 (10 475) i o 1485 więcej, niż było na koniec roku 2013 (9594).

Warszawa dba o najwyższe standardy usług transportowych pomimo deregulacji zawodu taksówkarza, a także zwiększenia się liczby kierowców wykonujących przewozy taksówkowe. W tym celu 21 listopada 2013 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy (nr LXXI/1843/2013) wprowadzony został obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego sprawdzianem wiedzy, dla wszystkich kandydatów do tego zawodu. Przed komisją egzaminacyjną należy potwierdzić znajomość topografii stolicy, a także przepisów prawa miejscowego w tym cen urzędowych, czy niezbędnego oznakowania i wyposażenia pojazdu. W 2015 r. przeegzaminowano 2079 osób z czego wynik pozytywny uzyskało 938 przyszłych taksówkarzy, w tym 268 osób wystąpiło o licencję na taksówkę.

W kwietniu 2015 dla przypomnienia zasad korzystania z „legalnych” taksówek przeprowadzono kampanię informacyjną „Taxi. Sprawdź zanim wsiądziesz”. Na plakatach, ulotkach, a także spotach emitowanych m.in. w pojazdach komunikacji miejskiej w przystępny sposób przedstawione zostały wszystkie elementy wyróżniające licencjonowanych przewoźników. Materiały związane z kampanią dystrybuowane były w m.in. w miejscach skupiających mieszkańców stolicy oraz turystów, czyli m.in. na dworcach kolejowych, dworcach autobusowych i punktach informacji turystycznej.

Na Dworcu Centralnym, jak również na Dworcu Zachodnim (autobusowym) emisja spotów trwa nadal.

Współdziałania kontrolne wobec przewoźników
Urząd m.st. Warszawy przez cały 2015 rok prowadził współdziałania kontrolne wraz ze służbami: Policją, Urzędem Kontroli Skarbowej, Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy.

Działania kontrolne prowadzone były pod kontem sprawdzania legalności prowadzenia przewozu osób samochodem osobowym i taksówką na terenie m.st. Warszawy oraz przestrzegania obowiązujących norm prawnych.

W sumie w 2015 roku w ramach działań przeprowadzono kontrole 1933 przewoźników. Podczas 37,4% kontroli (723) stwierdzono nieprawidłowości. Najczęściej były to:

  • kierowanie pojazdem przez kierowców, którzy nie zdali egzaminu z przepisów i topografii miasta 71,6% (518 przypadków);
  • wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji 10,4% (75 przypadków);
  • brak kasy fiskalnej – 23 przypadki;
  • wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji – 21 przypadków.

rys. 1 Kontrole przeprowadzane były przez Policję, WIIH, UKS, ITD i Straż Miejską m.st. Warszawy przy współudziale pracowników Urzędu m.st. Warszawy.

Podczas współdziałań kontrolnych w 2015 r. stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę blisko 1 212 000 złotych.

Oprócz naruszeń ustawy o transporcie drogowym, wystawiono 631 mandatów karnych na kwotę blisko 145 000 złotych za naruszenia ustawy prawo o ruchu drogowym, przepisów karno-skarbowych i przepisów prawa miejscowego oraz skierowano 19 wniosków do Sądu o ukaranie.

Jednocześnie do chwili obecnej służby kontrolne przekazały 3280 protokołów i materiałów pokontrolnych. Naruszenia zostały stwierdzone w 70,4 % w szczególności naruszenia dotyczyły przepisów prawa miejscowego. Po otrzymaniu dokumentacji pokontrolnej organ licencyjny dokonuje analizy materiału i zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym podejmuje określone działania od udzielenia przedsiębiorcy ostrzeżenia po wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji włącznie.

rys. 2 Kontrole przeprowadzane były przez Policję, WIIH, ITD i Straż Miejską m.st. Warszawy.

W sumie w ramach współdziałań i zadań własnych organu licencyjnego w 2015  roku w trybie nadzoru i kontroli objęto 2607 przedsiębiorców. Organ licencyjny wygasił 762 licencje, udzielił przedsiębiorcom wykonującym transport drogowy osób 1037 ostrzeżeń i wydał 313 decyzji cofających licencję. Oprócz tego wysłano do Policji 133 „żądań ścigania” za bezprawne używanie barw i herbu m.st. Warszawy.

rys.3  Działania BAiSO w latach 2014 – 2015 w zakresie kontroli przewoźników.

Wsiadając do taksówki warto zwrócić uwagę na

  • prawidłowe oznakowanie taksówki, czyli żółto-czerwony pas (w barwach Warszawy) z numerem bocznym taksówki, pod którym powinien znajdować się herb m.st. Warszawy;
  • w górnym prawym rogu przedniej szyby samochodu powinna znajdować się naklejka z hologramem, numerem licencji taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym pojazdu;
  • wewnątrz pojazdu powinien znajdować się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem;
  • w lewym górnym rogu szyby tylnych prawych drzwi powinna znajdować się dwustronna tabliczka informująca po zewnętrznej stronie szyby o cenie za 1 km w I strefie taryfowej; rewers tabliczki, widziany z siedzenia pasażera, powinien zawierać taryfę opłat.

Zawsze należy zachować paragon fiskalny za wykonany przejazd – w przypadku ewentualnych niezgodności jest on podstawą do późniejszych roszczeń.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze