Wiceprezydent wyjaśnił, że ta „sytuacja ma związek nie tyle ze wzmożoną ilością zanieczyszczeń, które trafią do powietrza, ile z sytuacją atmosferyczną”. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w WIOŚ, prognozowane wysokie stężenia są spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: spadkiem temperatury (a co za tym idzie większą emisją z ogrzewania domów) i bardzo niską prędkością wiatru.

Olszewski zaapelował do warszawiaków, żeby w czwartek pozostawili samochody w domu. Według niego przyczyni się to do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście.

„Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z transportu miejskiego, głównie dlatego, żeby nie dociążać sytuacji, która może się nam jutro skumulować” – podkreślił Olszewski. Wyjaśnił, że mieszkańcy będą mogli za darmo skorzystać ze środków transportu ZTM. Zwrócił uwagę, że oferta miasta nie obejmie Kolei Mazowieckich.

Władze Warszawy apelują także o powstrzymanie się od palenia w kominkach. Olszewski wskazał, że osoby starsze i dzieci, astmatycy, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, powinny unikać dłuższego przebywania na zewnątrz.

Ratusz przypomina, że obowiązuje całkowity zakaz opalania domowych pieców śmieciami i odpadami.