Warszawa ratuje drzewa

Warszawa ratuje drzewa

Warszawa ratuje pomniki przyrody zaszczepiając mikoryzę w system korzeniowy osłabionych drzew. Mikoryzacją objętych zostanie 210 drzew, w tym 179 drzew rosnących w pomnikowych alejach przy ulicach Rybnickiej, Mory i Pawiej.

Mikoryza to symbioza pomiędzy żywymi komórkami korzeni roślin a niepatogenicznymi grzybami. Grzyby korzystają z produktów fotosyntezy roślin pobierając głównie cukry, których same nie potrafią wytworzyć. Znacznie więcej korzyści z mikoryzy odnoszą rośliny. Efektem mikoryzacji jest wzrost przepływu wody i składników pokarmowych z gleby do sytemu korzeniowego co wpływa na lepszy i szybszy wzrost i rozwój rośliny. Ponadto system korzeniowy roślin mikoryzowanych posiada większą odporność przed chorobami glebowymi.
Jest to naturalna i korzystna dla środowiska metoda wzmacniania siły wzrostu i zdrowotności roślin.

Prace rozpoczęły się 10 lipca  i potrwają do końca września 2016 r.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze