Warszawski Tydzień Edukacyjny

Warszawski Tydzień Edukacyjny

Zapraszamy do udziału w pierwszym Warszawskim Pozarządowym Tygodniu Edukacyjnym, 23 – 29 października, który odbędzie się w różnych miejscach stolicy. Warsztaty, zajęcia, wykłady, pokazy, happeningi – a wszystko bezpłatne dla uczestników i otwarte dla wszystkich zainteresowanych!

Stołeczny ratusz od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się oświatą i wychowaniem, czego przykładem jest pięć edycji Warszawskiego Kalejdoskopu Edukacyjnego – pikniku z niecodziennymi animacjami dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. W tym roku Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny rozszerza swoją formuła o nową, jesienną odsłonę – I Warszawski Tydzień Edukacyjny, organizowany przez KDS ds. Edukacji oraz stołeczny ratusz. To cykl wydarzeń edukacyjnych na wzór Nocy Muzeów lub Warszawskich Dni Seniora.

W I Warszawskim Pozarządowym Tygodniu Edukacyjnym bierze udział kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, które przygotowały 66 różnego rodzaju warsztatów, gier, pokazów, wystaw i spotkań. Celem wydarzenia jest zachęcenie warszawiaków, w szczególności dzieci i młodzieży, do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych, z ich aktywnością edukacyjną oraz inicjatywami społeczno- obywatelskimi. W programie m.in.: pokazy naukowe, warsztaty, debaty, gry symulacyjne, koncerty, spektakle, spotkania z interesującymi ludźmi, wystawy interaktywne z różnych dziedzin nauki i sztuki. Udział we wszystkich jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu przez m. st. Warszawa. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych na co dzień współpracujących ze szkołami poprowadzi działania edukacyjne obejmujące nauki przyrodnicze, sztukę, sport, literaturę, psychologię, teatr. Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

Każdego roku Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą ponad 200 projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Korzysta z nich kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży. Te inicjatywy stanowią uzupełnienie oferty szkół, są innowacyjne, uczą zaangażowania i powodują, że system edukacji jest coraz bardziej konkurencyjny. Wśród nich wiele jest działań międzypokoleniowych oraz integrujących osoby sprawne z osobami niepełnosprawnymi.

Od 2006 roku stołeczne Biuro Edukacji przeznaczyło ponad 76 mln złotych na dofinansowanie działań organizacji pozarządowych w zakresie oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Na początku – w skali roku – wsparcie wynosiło ok. 3-4 mln, obecnie jest to kwota dwukrotnie wyższa – 8 mln rocznie.

W ramach udzielanych dotacji realizowane są projekty z różnych obszarów edukacyjnych od popularyzacji nauki, po edukację kulturalną, z zakresu rynku pracy, edukację varsavianistyczną, edukację obywatelską, ekologię, projekty niwelujące różnice edukacyjne. Projekty są realizowane poprzez aktywne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy uwzględniają takie formy zajęć jak: warsztaty, ćwiczenia laboratoryjne, badania, seminaria, wykłady, gry miejskie itp. Organizacje pozarządowe działające w sferze edukacji i wychowania prowadzą uniwersytety dziecięce, organizują obozy wakacyjne i niesamowite warsztaty naukowe, varsavianistyczne, ekologiczne, animują świetlice i kluby, wyrównują szanse, pomagają tym, którzy wymagają nieszablonowych metod, a przede wszystkim pokazują, że dzięki pasji życie jest kolorowe! Dzięki nim co roku tysiące dzieci i młodzieży z Warszawy ciekawie, aktywnie i twórczo spędza wolny czas po lekcjach. I nie tylko – część z nich współpracuje ze szkołami i znacząco uatrakcyjnia program lekcji.

źródło: um.warszawa.pl
Grzybu

Komentarze