Wracają zabiegi sterylizacji i kastracji czworonogów

Do 15 grudnia za darmo zaczipujesz swojego zwierzaka

Już wkrótce właściciele czworonogów, którzy zamieszkują na terenie stolicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów.

Wraca bezpłatna bezpłatne sterylizacji i kastracji psów i kotów. W latach 2012-2014 Miasto Stołeczne Warszawa dofinansowywało 50% kosztów tych procedur, natomiast od 2015 roku pokrywało 100% kosztów.

W sumie z akcji prowadzonej przez stołeczny ratusz w latach 2012-2016 skorzystali właściciele 6523 psów i kotów.

Realizacja zabiegów sterylizacji i kastracji czworonogów zostały w 2016 r. przerwana z powodu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody mazowieckiego. Na szczęście już wkrótce ich wykonywanie będzie ponownie możliwe. Potrzebę realizacji tego typu zabiegów wśród zwierząt właścicielskich dostrzegli parlamentarzyści i przegłosowali stosowną nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Na jej podstawie, a także procedowanego przez Radę m.st. Warszawy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku, już niebawem warszawiacy i ich czworonogi będą mogli korzystać z bezpłatnych świadczeń.

21 lutego ogłoszony został przetarg. Oferenci na złożenie dokumentów mają czas do 10 marca, do godz. 10.00. Wśród kryteriów oceny ofert oprócz ceny (40%) znalazły się łączna liczba godzin pracy wszystkich lekarzy weterynarii we wszystkich zakładach leczniczych zgłoszonych do świadczenia usług w okresie jednego tygodnia (30%) oraz dostępność dla mieszkańców, czyli łączna liczba godzin otwarcia wszystkich zgłoszonych lecznic w okresie jednego tygodnia (30%). Przetarg został podzielny na 18 części (wg. dzielnic), a wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenia zamówienia tylko na jedną jego część. Wykonawca musi prowadzić działalność w zakładzie leczniczym na terenie dzielnicy m.st. Warszawy, której dotyczy oferta.

Drugą z bezpłatnych usług weterynaryjnych będzie elektroniczne znakowanie czworonogów. Dzięki tej prowadzonej od 2007 roku akcji liczba bezdomnych zwierząt systematycznie spada – wskazują na to m.in. statystyki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. W latach 2007-2016 elektronicznemu znakowaniu zwierząt poddano 88 tysięcy zwierząt. Wszystkie dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są do międzynarodowej bazy Safe-Animal.

Usługi czipowania, a także sterylizacji/kastracji psów i kotów świadczone będą prawdopodobnie już na przełomie marca i kwietnia.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze