XXI Festiwal Nauki 2017

Festiwal Nauki 2017

Festiwal Nauki w Warszawie powołany został z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 1997 roku.

ZAŁOŻENIA ORGANIZATORÓW

Festiwal  jest  głosem  naukowców  przekonanych,  że  o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać  wiedzę  i  najnowsze  odkrycia,  również,  by zyskiwać  poparcie  społeczne  dla  dalszego  rozwoju nauki  w  Polsce.  Finansowanie  budżetowe  nauki  było i  jest  niskie,  jest  w  nim  wciąż  zbyt  niski  wkład  funduszy prywatnych  przedsiębiorców  i  korporacji.  Stąd  nasze niezmienne od początku hasło: ”Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję”.

STRUKTURA FESTIWALU

Imprezy odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Prelegentami są naukowcy pracujący w  instytucjach  biorących  udział  w  Festiwalu,  mający w  dorobku  osiągnięcia  naukowe,  dydaktyczne i popularyzatorskie.  Festiwal  dzieli  się  na  część imprez  otwartych,  ogólnie  dostępnych  oraz  zajęcia dla  zorganizowanych  grup  szkolnych  wszystkich poziomów  edukacji,  które  przychodzą  do  instytucji naukowej lub edukacyjnej (tzw. lekcje festiwalowe).

Imprezy ogólnie dostępne:

  • Debaty główne, na tematy istotne w bieżącym życiu społecznym i naukowym.
  • Popołudniowe wykłady i warsztaty dla maturzystów. Ich celem ma być zainteresowanie nauką i pomoc w wyborze
  • dalszych kierunków kształcenia.
  • Wieczorne kluby dyskusyjne i warsztaty poświęcone osiągnięciom poszczególnych nauk.
  • Weekendowe spotkania z ludźmi i instytucjami naukowymi. Warsztaty w laboratoriach i salach akademickich. Wycieczki terenowe i do muzeów.
  • Pokazy filmowe i teatralne. Prezentacje muzyczne.
  • Imprezy dedykowane dzieciom, tematyczne warsztaty naukowe z pokazami zjawisk przyrodniczych.

Program spotkań podzielony jest na:
Debaty główne
Kluby – spotkania popołudniowe, otwarte dla wszystkich, odbywające się od 25 do 29 września
Spotkania weekendowe – w weekendy 23-24 września i 30 września – 1 października
Wieczór z Nauką – wieczorne spotkania odbywające się 29 września

Pełen program spotkań i lekcji znajdziesz tutaj: link

Grzybu

Komentarze