XXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny „Perspektywy”

XXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy

Od piątku do soboty, 9-11 marca, będzie XXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2017 (Pałac Kultury i Nauki, IV piętro). W ciągu trzech dni, w jednym miejscu, uczniowie będą mieli okazję, aby poznać bogatą ofertą szkół ponadgimnazjalnych.

Swoją ofertę prezentować będzie 111 warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. Nieodłączną częścią Salonu są również liczne spotkania i konferencje. Uczniowie spotkają się z doradcami zawodowymi, którzy udzielać będą indywidualnych porad odnośnie dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej w ramach programu „Zastanów się, zanim zdecydujesz”.

Ciekawym punktem wydarzenia będzie debata „Wybieraj z głową” z udziałem zastępcy m.st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego, która odbędzie się drugiego dnia imprezy o godz. 12.30 (10 marca, Sala Rudniewa). Uczniowie oraz towarzyszący im rodzice uzyskają kompleksową informację o systemie zapisów, kryteriach przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych, korzyściach z wyboru szkoły zawodowej, które kształcą m.in. w takich zawodach, jak: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, sprzedawca, piekarz, cukiernik.

Technikum – dobry wybór
Od 2007 r. jakość usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły zawodowe i dostosowywanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy ulega ciągłej poprawie. Ratusz i szkoły zawarły liczne porozumienia ze związkami pracodawców, uczelniami, firmami. Dzięki tym działaniom, a także współpracy z pracodawcami prowadzonej bezpośrednio przez szkoły zawodowe (około 30 porozumień), praktyki odbywają się w nowoczesnych firmach. Warszawskie szkoły w ramach swojej oferty uczą także nowych, atrakcyjnych zawodów, m.in. takich jak technik lotniskowych służb operacyjnych, weterynarz, technik przemysłu mody. Pozytywnym akcentem, a także potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż już 1/3 absolwentów gimnazjów wybiera szkołę zawodową (2006 – ¼ uczniów).

Mieszkańcy Warszawy zadowoleni z edukacji
W ramach kolejnej edycji badania jakości życia w warszawskich dzielnicach, mieszkańcy na wysokim poziomie ocenili jakość świadczonych usług przez publiczne żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja. Średnia ocena jakości usług wszystkich czterech kategorii instytucji oświatowych wzrosła w stosunku do 2013 roku. W roku 2015 dla szkół podstawowych odnotowano wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do roku 2013 (2013 r. 56% vs, 2015 r. 63%), natomiast w przypadku gimnazjów nastąpił wzrost o 16 punktów procentowych (2013 r. 51% vs, 2015 r. 65%). Wiodącą dzielnicą w odniesieniu do oceny szkół podstawowych jest Ursus, natomiast przeciętna ocena gimnazjów najwyższa była na Bemowie.

Grzybu

Komentarze