BIHAPI – ostatni tydzień na zgłoszenia

BIHAPI - ostatni tydzień na zgłoszenia

Jeszcze tylko przez tydzień, do 12 listopada, programiści, studenci i zespoły tworzące innowacyjne aplikacje mogą zgłosić swoje pomysły do BIHAPI. Jest to konkurs na aplikacje mobilne z wykorzystaniem miejskich danych publicznych Warszawy, Gdańska, Poznania, Krakowa i woj. małopolskiego.

BIHAPI to konkurs cieszący się dużym zainteresowaniem programistów, start-upowców i wszystkich, dla których rozwiązywanie społecznych problemów przy użyciu nowoczesnych technologii stanowi wyzwanie. Szybko zmieniający się sposób komunikowania się w społeczeństwie, rosnące zapotrzebowanie na usługi i sposoby dostarczania kompletnej, wiarygodnej informacji to wyzwania dla poszukiwaczy nowych rozwiązań mobilnych. Ważnym elementem naszego życia publicznego są instytucje, które nim kierują, a tym samym wyznaczają standardy obsługi klientów. Tym wyzwaniom podołało Centrum Badawczo – Rozwojowe Orange Labs, które zdefiniowało potrzeby, wskazało drogę jaką należy przebyć i stworzyło warunki dla rozwoju nowych rozwiązań teleinformatycznych (ICT).

Do tegorocznej edycji konkursu BIHAPI obok Warszawy, Poznania i Gdańska, przystąpiło województwo małopolskie oraz Miasto Kraków. Sam pomysłodawca konkursu BIHAPI, Sebastian Grabowski, dyrektor Centrum Badawczego Orange Polska nie ukrywa zaskoczenia z sukcesu inicjatywy i dodaje: – Nie byłem świadomy, że konkurs tak istotnie wpłynie na zmianę myślenia o dostępie do informacji publicznych. Inicjatywa BIHAPI wytworzyła trwałą zmianę społeczną w Polsce i  cieszę się,  że jestem częścią historii nurtu otwartych danych w naszym kraju.

Czemu służy inicjatywa BIHAPI?

Organizatorem konkursu jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Labs, które jest także inicjatorem podjęcia ogólnopolskiej dyskusji związanej z Open Data, czyli popularyzacji idei łatwego dostępu do danych generowanych przez instytucje publiczne. Umożliwiają to rozwiązania teleinformatyczne takie jak Application Programming Interfaces (API), technologii Telco, Web APIs, Telco APIs oraz WebRTC, dzięki którym można w prosty sposób pobrać oraz wykorzystać zasoby informacyjne udostępnione przez administrację publiczną oraz instytucje kultury.

Konkurs BIHAPI wpisuje się w politykę otwartości m.st. Warszawy, której celem jest umożliwienie szerokiego dostępu do miejskich danych publicznych wszystkim zainteresowanym. – mówi Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy – Nasze warszawskie dane to ponad 200 zbiorów w 13 kategoriach, pochodzących z całego Urzędu oraz jednostek miejskich. Są one coraz częściej wykorzystywane, zarówno na cele społeczne jak i biznesowe.

Wspólnie z prezydentami Warszawy, Poznania, Gdańska i Krakowa oraz marszałkiem województwa małopolskiego będziemy szukać rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby Inteligentnych Miast. – mówi  Piotr Muszyński wiceprezes Orange Polska. – Miasta stanowią platformę dla bez mała wszystkich interakcji społecznych XXI wieku. Orange jest największym polskim operatorem telekomunikacyjnym i wiem, że nasza rola to nie tylko budowa usług ICT, ale również ciągłe kształtowanie zmieniającej się technologicznej rzeczywistości. BIHAPI jest tego świetnym przykładem i z ogromną ciekawością czekam na wszystkie pomysły mogące nie tylko rozwinąć Inteligentne miasta, ale również pomóc samym mieszkańcom w ich codziennym życiu.

Na czym polega konkurs i kto może zostać uczestnikiem?

Dane udostępnione przez województwo małopolskie, Warszawę, Kraków, Poznań i Gdańsk pozwolą stworzyć innowacyjne rozwiązania mobilne w postaci aplikacji bądź nowych usług. Na stronie www.bihapi.pl udostępnionych będzie ponad 400 zbiorów otwartych danych miejskich, możliwych do pobrania poprzez 120 API. Programiści znajdą również ponad 30 API usług telekomunikacyjnych udostępnionych przez Orange Labs.

Prace zostaną poddane ocenie jury, które wybierze najlepsze produkty pracy developerów. Autorzy najlepszych, zyskają możliwość wdrożenia swojego pomysłu na rynek. Wszystko dzięki Partnerom w postaci funduszy kapitałowych, które mogą zainwestować w jeden lub kilka projektów (łączna pula do 1 000 000 zł) w celu utworzenia spółki z wybranymi uczestnikami BIHAPI. Zasady takiej współpracy będę regulowane odrębnymi umowami. Łączna pula nagród przekracza 60 tys. zł. Zwycięzców poznamy w drugiej połowie stycznia.

źródło: UM
Grzybu

Komentarze