Nowa trasa tramwajowa na Białołękę

Nowa trasa tramwajowa na Białołękę

Tramwaje Warszawskie planują budowę trasy tramwajowej na „zieloną Białołękę”. Jest to kolejna inwestycja w komunikację szynową na Białołęce.

– To kolejna inwestycja tramwajowa na Białołęce – od kilku lat stopniowo przedłużana jest trasa prowadząca z Metra Młociny; w lutym oddany został odcinek wydłużający ją do Nowodworów, obecnie przygotowywany jest kolejny etap, do Winnicy. To linia obsługująca osiedla po zachodniej stronie ul. Modlińskiej – Konsekwentnie rozwijamy komunikację w Warszawie, planujemy nowe trasy tramwajowe w rejonach gdzie potrzebny jest sprawny i szybki transport – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Niedawno otwarta trasa na Nowodwory cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców.

Tramwaje Warszawskie przygotowują teraz budowę trasy przebiegającej po wschodniej stronie ul. Modlińskiej. Trasa rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Rembielińskiej z Matki Teresy z Kalkuty. Dalej poprowadzi ul. Matki Teresy z Kalkuty, wzdłuż św. Wincentego i Głębockiej a następnie korytarzem zarezerwowanym na Trasę Olszynki Grochowskiej. W ramach nowej trasy planowanych jest dziewięć par przystanków (w tym pięć na „zielonej Białołęce”). Na końcu trasy będzie pętla, całą trasa to ok. 6 km torów. Tramwaje Warszawskie zakładają, że wybudują ją do 2022 r.

Tramwajarze rozpoczęli już prace studialne i koncepcyjne. Przygotowano już analizy geotechniczne dla przebiegu trasy, pomiary ruchu w transporcie indywidualnym i zbiorowym oraz koncepcje układu geometrycznego torowisk. Obecnie trwają prace nad koncepcją układu drogowego Trasy Olszynki Grochowskiej wzdłuż trasy tramwajowej (I etap), rozpoczęła się również inwentaryzacja zieleni w korytarzu trasy tramwajowej, prace nad powiązaniami nowej trasy tramwajowej z północno-wschodnim odcinkiem II linii metra oraz koncepcją adaptacji mostu nad Kanałem Bródnowskim. Przygotowywane jest także zlecenie koncepcji estakady nad trasą S8. W tym roku Tramwaje Warszawskie zlecą wykonanie analizy ekonomicznej oraz innych materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji środowiskowej. Prace koncepcyjne zakończą się w 2018 r.; w 2019 r. rozpoczną się prace projektowe. Budowa trasy rozpocznie się 2021 r. a zakończy w 2022 r. Szacunkowy koszt budowy to ok. 150 mln zł +VAT (bez wykupu gruntów). Do obsługi nowej trasy będzie potrzebne 25 tramwajów niskopodłogowych. Szacunkowy koszt zakupu taboru to ok. 187,5 mln zł netto (tabor jest uwzględniony w ramach tzw. opcji w ogłoszonym kilka tygodni temu przetargu na zakup 213 tramwajów).

Warszawa sukcesywnie rozwija transport publiczny, w którym ważną rolę odgrywają tramwaje. W tej chwili sieć tramwajowa liczy ok. 130 km, a składy przejeżdżają rocznie ok. 53 mln km. Od wielu lat w Warszawie realizowany jest bogaty program modernizacyjny dotyczący infrastruktury szynowej (wymiana konstrukcji torowisk tramwajowych i systemu zasilania, przebudowa przystanków) i inwestycyjny (budowa nowych tras tramwajowych, wymiana taboru na nowoczesny, niskopodłogowy i jednoprzestrzenny). Coraz powszechniej wprowadzane są rozwiązania w organizacji ruchu zapewniające uprzywilejowanie pojazdów szynowych komunikacji miejskiej, np. torowiska tramwajowo-autobusowe, priorytety w sygnalizacji świetlnej. Warszawska Polityka Mobilności zakłada kontynuację modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej: podnoszenie niezawodności systemu oraz komfortu obsługi pasażerów dzięki modernizacji torowisk, węzłów przesiadkowych, przystanków i taboru. Niezależnie od działań modernizacyjnych, w miarę dostępnych środków finansowych (z budżetu miasta i środków pomocowych), kontynuowany będzie rozwój komunikacji tramwajowej o nowe trasy, z uwzględnieniem rachunku kosztów i korzyści społecznych. Plany Tramwajów Warszawskich zakładają, że do 2023 r. długość tras tramwajowych wyniesie ponad 160 km.

źródło: um.warszawa.pl

Grzybu

Komentarze