Prawie 30 nieuczciwych taksówkarzy kontrolowano na Lotnisku Chopina.

Radni warszawscy chcą poszerzyć pierwszą strefę TAXI
fot. Wikimedia Commons

Urzędnicy razem z policją i innymi służbami przeprowadzili kontrolę przewoźników na Lotnisku Chopina. Efektem jest m.in. 28 karnych mandatów oraz wszczęcie postępowań administracyjnych.

W poniedziałek, 23 października, na terenie Lotniska Chopina – terminal odlotów pracownicy Urzedu m.st. Warszawy przeprowadzili wspólnie  z funkcjonariuszami policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, z Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Radomiu, Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie oraz Strażą Graniczną, kontrole przewoźników.

Kontrole prowadzone były w zakresie sprawdzenia legalności prowadzenia przewozu osób samochodem osobowym i taksówką w Warszawie oraz przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Przeprowadzono kontrolę m.in.: ośmiu przewoźników pojazdów nieoznakowanych wykonujących transport drogowy osób. Przesłuchani w charakterze świadków pasażerowie (osoby należące do organizacji zrzeszających licencjonowanych taksówkarzy)potwierdzili zamówienie i wykonanie usługi przewozowej osób. We wszystkich przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

Skontrolowani przewoźnicy naruszyli przepisy ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób bez wymaganej licencji, wykonywania transportu drogowego osób pojazdem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a ustawy oraz ustawy o VAT tj.: brak kasy fiskalnej. Za powyższe naruszenia WITD w Radomiu przeprowadzi postępowanie administracyjne zagrożone karą 10 tys. zł. Za brak kasy fiskalnej kierowcy odmówili przyjęcia mandatów karnych od inspektorów MUCS –  przeprowadzone zostaną postępowania karno-skarbowe. W związku z coraz częstszym wykonywaniem usługi przewozowej osób przez obcokrajowców, w działaniach kontrolnych uczestniczyli również funkcjonariusze Straży Granicznej. W trzech przypadkach sprawdzono legalność pobytu kontrolowanych kierowców – nie ujawniono nieprawidłowości.

Dodatkowo sprawdzono i skontrolowano kierowców pojazdów oznakowanych jak warszawska taksówka. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

• kierowanie pojazdem przez 23 kierowców, którzy nie zdali egzaminu z przepisów prawa miejscowego i topografii miasta,
• wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na podstawie licencji, która została cofnięta decyzją administracyjną – 4 kierowców,
• w jednym przypadku wykonywanie transportu taksówką pojazdem niewpisanym,
• brak badań technicznych pojazdu w jednym przypadku,
• jednej osobie zatrzymano prawo jazdy,
• w sześciu przypadkach zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.
Wystawiono 28 mandatów karnych na kwotę 6 000 zł.

Wsiadając do taksówki pamiętajmy, że wszystkie licencjonowane warszawskie taksówki muszą posiadać lampę na dachu z napisem „TAXI”, na przedniej szybie pojazdu obowiązkowo powinna znajdować się tabliczka zawierająca hologram wraz z numerem licencji warszawskiego taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym samochodu. Dodatkowo na przednich drzwiach powinien być żółto-czerwony pas z wyraźnym pięciocyfrowym numerem bocznym oraz herb Warszawy.
Ważnym elementem oznakowania jest specjalny identyfikator  z hologramem, zdjęciem kierowcy, jego imieniem i nazwiskiem. Identyfikator i taksometr, wskazujący aktualną taryfę i opłatę powinny znajdować się w widocznym miejscu w samochodzie. W lewym górnym rogu szyby w tylnych prawych drzwiach pojazdu powinna znajdować się tabliczka zawierająca szczegółowy wyciąg z taryfy. Po wykonaniu usługi przewozu zawsze żądajmy wydania paragonu.

źródło: um.warszawa.pl
Grzybu

Komentarze