Wojewoda odebrał warszawiakom prawo głosu

Wojewoda odebrał warszawiakom prawo głosu

W czwartek, 9 marca, wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę o referendum ws. ustawy o ustroju m.st. Warszawy, które miało się odbyć 26 marca.

– Warszawiacy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tak ważnej dla nich sprawie. To próba zamknięcia ust mieszkańcom naszego miasta – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent stolicy.

– W najbliższym czasie zbierze się Rada Miasta, będziemy chcieli podjąć uchwałę o skierowaniu skargi na rozstrzygnięcie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – dodała Ewa Malinowska–Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

30 stycznia br. grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Projekt dotyczy przyłączenia okolicznych gmin do Warszawy i nie był przedmiotem konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy. W ocenie ekspertów sposób, w jaki ten projekt został złożony, jest niezgodny z zasadami demokracji. Oprócz debaty na temat samych zapisów ustawy, szeroko komentowane było też ryzyko przyjęcia ustawy z pominięciem konsultacji z samorządowcami i mieszkańcami Warszawy i gmin, których projekt dotyczy.

Każdy mieszkaniec Warszawy powinien mieć prawo głosu w tak istotnej sprawie, dlatego też Rada Miasta zdecydowała 6 lutego 2017 r., że to warszawiacy powinni zdecydować o powiększeniu granic m.st. Warszawy i podjęli decyzję, że 26 marca br. w stolicy odbędzie się referendum dotyczące tak ważnego dla funkcjonowania ich miasta – tematu. Wojewoda mazowiecki zawiadomieniem z 23 lutego br. wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności podjętej przez Radę Miasta uchwały i wstrzymał jej wykonanie. 9 marca br. zawiadomił o wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta.

Rada m.st. Warszawy w najbliższych dniach zdecyduje o wniesieniu na rozstrzygnięcie wojewody skargi do sądu administracyjnego.

Grzybu

Komentarze