Wolskie 'koloseum’ będzie ratowane

Wolskie 'koloseum' będzie ratowane
fot. Wikipedia Commons/Małgorzata Stępniak

Zabytkowe rotundy od lat stoją puste i niszczeją z dnia na dzień. Ostatnio zainteresowali się nimi sami mieszkańcy Woli. Chcą, by dzielnica wziąła sprawy w swoje ręce i pomogła w uratowaniu dawnych zbiorników gazu. Władze Woli odpowiadają – „kwestią XIX-wiecznych zbiorników zajmą się wolscy radni”. Ostateczną decyzję w sprawie warunków umowy użytkowania wieczystego podejmie Biuro Gospodarki Nieruchomościami.

Znajdujące się przy ul. Prądzyńskiego 14A zabytkowe zbiorniki gazu, zwane także „Wolskim Koloseum”, popadają w ruinę. Wola podjęła działania zmierzające do uratowania unikatowych na skalę europejską XIX-wiecznych obiektów industrialnych.

Budynki od wielu lat są opuszczone, zaniedbane i ulegają degradacji, dlatego jeszcze pod koniec ubiegłego roku w ramach kontroli wykonywania umowy użytkowania wieczystego została przeprowadzona przez Wydział Nieruchomości wizja lokalna – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

Nieruchomość przy ul. Prądzyńskiego 14A wraz z zabudowaniami przeszła w prywatne ręce w 1991 roku. Zostało ustanowione użytkowanie wieczyste na 99 lat. Właścicielem tego terenu stała się Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”. Nieruchomość została ponownie sprzedana w 1996 roku osobom fizycznym. Zgodnie z zapisami umowy zabytkowe zbiorniki miały zostać zaadaptowane na potrzeby wystawy „Warszawa Walczy 1939-1945”. Jednak do tej pory prywatni właściciele nie podjęli żadnych działań zmierzających do wypełnienia ówczesnych zobowiązań.

W związku z tym prowadzimy obecnie czynności, w ramach kontroli wykonywania umowy użytkowania wieczystego– podkreśla burmistrz Strzałkowski.

Dzielnica zwróciła się również do Stołecznego Konserwatora Zabytków o przekazanie informacji dotyczących prowadzonych w przeszłości kontroli oraz zaleceń pokontrolnych.

Apelujemy również o podjęcie działań interwencyjnych w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w celu wyegzekwowania od użytkowników wieczystych nieruchomości opieki na zabytkami znajdującymi się na tym terenie – mówi Krzysztof Strzałkowski.

Zebrana przez Dzielnicę dokumentacja zostanie przekazana do Biura Gospodarki Nieruchomościami, które podejmie dalsze decyzje w tej sprawie. Kwestią XIX-wiecznych zbiorników zajmą się również wolscy radni.,

Trzeba zrobić wszystko, aby mógł w przyszłości służyć mieszkańcom, np. jako obiekt w którym toczy się życie kulturalne. Chciałbym podkreślić, że sprawa ta będzie przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu wolskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości – mówi Krystian Wilk, przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Rady Dzielnicy Wola.

Grzybu
Latest posts by Grzybu (see all)

Komentarze