Miesięczne Archiwum: marzec 2017

UKSW uruchomi Wydział Medyczny

UKSW uruchomi Wydział Medyczny

W Polsce brakuje lekarzy, dlatego dwie warszawskie placówki naukowo-badawcze: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowy Instytut Medyczny utworzą Wydział Medyczny. Nowy ośrodek kształcenia kadr lekarskich...

Ruszyła rekrutacja do szkół podstawowych

Ruszyła rekrutacja do szkół podstawowych

W środę rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli. Obecni szóstoklasiści mają do wyboru ponad 44 dwujęzycznych szkół podstawowych, które we wrześniu przekształcone zostaną z likwidowanych...