Rekrutacja do żłobków zakończona, a nadal są wolne miejsca

W ciągu ostatniego roku całkowicie przebudowano system opieki żłobkowej. Dzięki temu w Warszawie niemal podwojono liczbę bezpłatnych miejsc w żłobkach. Obecnie, po zakończonej rekrutacji, nadal dostępne są wolne miejsca, z których można skorzystać.

Bezpłatne miejsca w żłobkach 

Na początku roku 2018 r. w miejskich placówkach żłobkowych było dostępnych niecałe 7400 miejsc – obecnie jest blisko 14,5 tys. miejsc w żłobkach prowadzonych przez miasto oraz wykupionych w drodze konkursów w żłobkach prywatnych. To przyrost o ok. 95 proc. Opieka w tych placówkach jest bezpłatna – rodzice płacą wyłącznie za wyżywienie.

– W ciągu niecałego roku przygotowaliśmy ponad 7 tys. dodatkowych miejsc opieki dla najmłodszych warszawiaków – tak szybki wzrost jest bezprecedensowy w skali Europy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. I dodaje: – Po zakończonym procesie rekrutacji do żłobków nadal dysponujemy ponad 650 wolnymi miejscami, dlatego będziemy informowali rodziców, gdzie są one dostępne. 

Ponieważ chęć skorzystania z opieki żłobkowej nadal deklaruje część rodziców, którzy nie otrzymali miejsca w żłobku „pierwszego wyboru”, co tydzień, począwszy od 31 lipca, będzie można sprawdzić aktualną listę wolnych miejsc w placówkach. Informacje będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy zlobki.waw.pl oraz rozsyłane do rodziców, aby ułatwić znalezienie żłobka w pobliżu swojego miejsca pracy lub miejsca zamieszkania.

Kompleksowa zmiana systemu żłobków w Warszawie

Tak szybkie i kompleksowe stworzenie miejsc opieki żłobkowej w Warszawie było możliwe dzięki wielu równoległym, innowacyjnym działaniom:
• wdrożeniu przełomowego modelu współpracy publiczno–prywatnej i wprowadzeniu żłobków kontraktowych, gdzie w wyniku otwartych konkursów miasto wykupuje wszystkie miejsca opieki w placówkach prowadzonych przez podmioty prywatne. W ciągu ostatniego roku utworzyliśmy w ten sposób ponad 6,1 tys. takich miejsc;
• planowaniu nowych żłobków na podstawie analizy danych urodzeń i zamieszkania dzieci w wieku 0-3 lat w poszczególnych dzielnicach. Pozwala to planować nowe żłobki miejskie oraz kontraktowe w miejscach, gdzie potrzeby stworzenie placówek żłobkowych są najwyższe, z dokładnością do skali osiedla;
• wprowadzeniu zasady, że żłobki są nieodpłatne oraz wprowadzeniu do systemu preferencji dla osób zamieszkałych w stolicy i pracujących, które mają pierwszeństwo w wyborze miejsc;
• wprowadzeniu nowych rozwiązań, m.in. dotyczących systemu rozwijania jakości opieki w żłobkach, szkolenia nowych opiekunek, kryterium obowiązkowych szczepień, pełnego wykorzystania oferowanych miejsc i  dostosowania ich do potrzeb rodziców.

Dzięki tym działaniom w Warszawie funkcjonuje spójny system opieki żłobkowej, składający się z czterech elementów:

• żłobki prowadzone przez miasto (Zespół Żłobków m.st. Warszawy);

• żłobki kontraktowane przez miasto – nowe placówki prowadzone przed podmioty prywatne, które powstały na potrzeby miasta i gdzie Warszawa wykupuje miejsca opieki dla dzieci w standardzie miejskim;

• prywatne żłobki niepubliczne – pełne opłaty za opiekę ponoszą rodzice dziecka;

• bon żłobkowy– to forma dopłaty (max. 400 zł) oferowana przez miasto rodzicom, którzy korzystają z opieki nad dzieckiem w placówkach niepublicznych. Jest on przyznawany co miesiąc od ukończenia przez dziecko roku aż do momentu objęcia go wychowaniem przedszkolnym. Obecnie z tej formy wsparcia korzysta ok. 1,1 tys. osób. Do Rady m.st. Warszawy trafił właśnie wniosek o rozszerzenie bonu żłobkowego – zmiany dotyczą podniesienia progu dochodowego.

Reforma systemu żłobków przeprowadzona w Warszawie to przykład sięgania po innowacyjne rozwiązania społeczne i budowę kompleksowego systemu opieki nad dziećmi do lat 3. Składa się na niego: wysoka jakość opieki okołoporodowej (szkoły rodzenia, jakość opieki w miejskich szpitalach), wyprawka dla niemowlaka, bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat oraz przede wszystkim powszechny dostęp do bezpłatnych żłobków. Dzięki temu Warszawa, jako jedno z niewielu miast w Polsce, osiągnęła tzw. cel barceloński – zagwarantowane miejsca w żłobkach dla co najmniej 33 proc. populacji dzieci w wieku 2-3 lata.

Grzybu

Komentarze